Aktualizováno: pátek 22. únor 2019 Zveřejněno: středa 19. prosinec 2018 Napsal Ondřej Ficker

Pracoviště Plasma

Součástí pracoviště budou výbojové trubice, rezonanční dutina pro mikrovlnný výboj, zařízení pro měření Pashenovy křivky průrazného napětí a další plazmatické experimenty.