Aktualizováno: pátek 22. únor 2019 Zveřejněno: středa 19. prosinec 2018 Napsal Ondřej Ficker

Pracoviště optika

Tato sekce seznamí studenty s principy optické diagnostiky plazmatu - především spektroskopie a měření celkového vyzářeného výkonu pomocí bolometrické kamery. Pracoviště bude také obsahovat také poměrně výkonný laditelný laser a velmi kvalitní mikroskop pro studium povrchů vystavených působení plazmatu.