Aktualizováno: středa 19. prosinec 2018 Zveřejněno: úterý 10. říjen 2017 Napsal Ondřej Ficker

PlasmaLab

Vysokoteplotní plazma a zejména termojaderná fúze patří v posledních letech mezi obory vědy a výzkumu s největší dynamikou vývoje, mimo jiné i díky výstavbě mezinárodního termojaderného reaktoru ITER ve Francii. V příštích třech letech proto bude na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vybudována moderní Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU, pro kterou univerzita získala podporu v rámci výzvy OP VVV „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“.

Účel laboratoře

Laboratoř je navržena tak, aby formou hands-on experimentů co nejlépe vedla naše a zahraniční studenty ke zvládnutí celé řady technických prostředků moderního výzkumu termojaderné fúze i k pochopení základních jevů ve vysokoteplotním plazmatu.

Pracoviště laboratoře

Laboratoř se bude skládat ze čtyř základních pracovišť:

  1. Elektrická a magnetická pole
  2. Optika
  3. Plasma
  4. Tokamak Golem

Podobná pracoviště v zahraničí

PlasmaLab@TU/e na Technické univerzitě Eindhoven v Nizozemsku

York Plasma Institute Laboratories ve Velké Británii.

E-lab remote laboratories na Instituto Superior Técnico v Lisabonu.

 

Logolink OP VVV hor barva cz

PlasmaLab

Vysokoteplotní plazma a zejména termojaderná fúze patří v posledních letech mezi obory vědy a výzkumu s největší dynamikou vývoje, mimo jiné i díky výstavbě mezinárodního termojaderného reaktoru ITER ve Francii. V příštích třech letech proto bude na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vybudována moderní Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU, pro kterou univerzita získala podporu v rámci výzvy OP VVV „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“.

Účel laboratoře

Laboratoř je navržena tak, aby formou hands-on experimentů co nejlépe vedla naše a zahraniční studenty ke zvládnutí celé řady technických prostředků moderního výzkumu termojaderné fúze i k pochopení základních jevů ve vysokoteplotním plazmatu.

Pracoviště laboratoře

Laboratoř se bude skládat ze čtyř základních pracovišť:

  1. Elektrická a magnetická pole
  2. Optika
  3. Plasma
  4. Tokamak Golem

Podobná pracoviště v zahraničí

PlasmaLab@TU/e na Technické univerzitě Eindhoven v Nizozemsku

York Plasma Institute Laboratories ve Velké Británii.

E-lab remote laboratories na Instituto Superior Técnico v Lisabonu.

 

Logolink OP VVV hor barva cz

Aktuality

11/2018

Ve vyklizené místnosti 121 na Břehové se připravují úpravy elektrických rozvodů tak, aby vyhovovaly očekávaným požadavkům všech tří pracovišť PlasmaLab, která zde budou umístěna.

10/2018

Klíčovou veřejnou zakázku na realizaci pracovišť 1 - Plazma a 2 - Magnetická a elektrická pole získává společnost MICo robotic s.r.o. Pracoviště budou vybavena celkem sedmi experimentálními jednotkami do srpna 2019 a dalších devět měsíců je  vyhrazeno na jejich plné zprovoznění.

9/2018

Do PlasmaLab dorazila již druhá investice - Héliový hledač netěsností, který dodala firma TEVAK, s.r.o. Héliový hledač je nezbytným příslušenstvím v každé laboratoři, kde se pracuje v režimu tzv. vysokého vakua.

7/2018

Soutěž o vybavení PlasmaLab nábytkem vyhrává firma Nábytek Triada, s.r.o. Nábytek bude dodán do ledna 2019.

6/2018

Do PlasmaLab je dodána první investice - RF generátor a spetrální analyzátor Rigol DSA 875 (do 7.5 GHz) s velmi bohatým příslušenstvím, v soutěži o zakázku zvítězila firma Silcon Electronics s.r.o.