Vlastnosti kvantových procházek

Název anglicky / Title English: Properties of Quantum Walks
Osnova / Outline:

Kvantové procházky popisují šíření kvantové částice na grafu nebo mřížce. Na rozdíl od klasické náhodné procházky, kde je pohyb částice náhodný, se kvantová procházka vyvíjí v koherentní superpozici možných stavů. Cílem práce bude zkoumat asymptotické vlastnosti kvantových procházek s jednou i více částicemi. Důraz bude kladen zejména na určení tvaru limitního pravděpodobnostního rozdělení v závislosti na dynamice kvantové procházky a počátečních podmínkách. Dále se bude zkoumat vliv interakce s okolím, dekoherence, statického nebo dynamického šumu a perkolace. V případě procházek s více částicemi se zaměříme rovněž na roli bosonové a fermionové statistiky a interakce mezi částicemi.

Literatura / reference:
 • D. Reitzner, D. Nagaj, V. Bužek, Quantum walks, Acta Physica Slovaca 61, 603-725 (2011)
 • A. Ahlbrecht, V.B. Scholz, and A.H. Werner, Disordered quantum walks in one lattice dimension, J. Math. Phys. 52, 102201 (2011)
 • B. Kollár, T. Kiss, J. Novotný, I. Jex, Asymptotic dynamics of coined quantum walks on percolation graphs, Phys. Rev. Lett. 108, 230505 (2012)
 • Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Martin Štefaňák, PhD.
  Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF B-219
  Email vedoucího / Supervisor email: martin.stefanak@fjfi.cvut.cz
  Datum zadání / Date of creation: 21. 5. 2018
  Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  Výzkumná skupina: Kvantová informace a komunikace
  Zařazeno v: Disertační práce