Principy kvantových počítačů

Název anglicky / Title English: Principles of Quantum Computers
Osnova / Outline:

Kvantová mechanika přinesla vedle fyziky revoluci v teorii informace, když bylo ukázáno, že výpočetní stroj založený na principech kvantové mechaniky nahrazujících binární logiku by dokázal řešit algoritmické úlohy prostředky pro klasický počítač nedostupnými a pomocí speciálně navržených algoritmů tak některé problémy řešit exponenciálně rychleji než klasické počítače.

V oblasti teorie vzniklo celé spektrum návrhů, jak by kvantový počítač mohl kvantovou informaci zpracovávat: kvantově logické obvody, kvantové počítání založené na měření (one-way nebo measurement-based quantum computation), kvantové Turingovy stroje, adiabatické kvantové počítání, či další.

Cílem práce je seznámit se s tématem kvantových počítačů a poskytnout seznam různých dostupných principiálních přístupů a jejich srovnání v oblasti univerzality, algoritmické rychlosti a stavu současné experimentální realizace.

Literatura / reference:

[1] M.A. Nielsen, I.L. Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, (Cambridge University Press, Cambridge, 2000)

[2] R. Raussendorf, H.J. Briegel, “A One-Way Quantum Computer”, Physical Review Letters 86, 5188–5191 (2001)

[3] E. Farhi et al., “Quantum Computation by Adiabatic Evolution”, arXiv preprint quant-ph/0001106

Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Václav Potoček, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: vaclav.potocek@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 14.6.2017
Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  • Anglicky / English
Výzkumná skupina: Kvantová informace a komunikace