Název anglicky / Title English: Gamma suppression in neutron detection using pulse shape discrimination
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Jan Rusňák, PhD.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Český metrologický institut