Název anglicky / Title English: Gamma suppression in neutron detection using pulse shape discrimination
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Jan Rusňák, PhD.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Český metrologický institut
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Jaroslav Krbec
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.