Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI ČVUT
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ondřej Hort, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ