Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Max Planck Institute for Plasma Physics