Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Název anglicky / Title English: Ion diagnostics for petawatt class laser
Jméno vedoucího / Supervisor name: Dr. Lorenzo Giuffrida
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Martin Mašek, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR
Název anglicky / Title English: Development of an analysis tool for the diagnostics of laser-driven ions
Jméno vedoucího / Supervisor name: Francesco Schillaci, MSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: Dr. Jordan Cavalier
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Institute of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. David Břeň, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI ČVUT
Název anglicky / Title English: Impact of sweeped biasing of the plasma edge on turbulence in tokamaks
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Ondřej Grover
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Dr. Ing. Pavel Trávníček
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Astronomický Ústav, AV ČR, v.v.i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Vojtěch Svobodou, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI ČVUT
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZU, ELI Beamlines
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michaela Kozlová, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i./Výzkumné centrum PALS
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michaela Kozlová, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i./Výzkumné centrum PALS