Název anglicky / Title English: PlasmaLab – Ball pen probe
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1
Název anglicky / Title English: PlasmaLab – Sonoluminescence
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1
Název anglicky / Title English: PlasmaLab – Propagation and absorption of waves in plasma
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1
Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KFE FJFI ČVUT
Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KFE FJFI ČVUT
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Martin Mašek, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: Dr. Lorenzo Giuffrida
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines
Název anglicky / Title English: Data analysis from fast visible camera observations using tomographic reconstruction method(s)
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Dr. Jordan Cavalier
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Název anglicky / Title English: Simulation of kinetics of warm dense matter formation
Jméno vedoucího / Supervisor name: Dr. Nikita Medvedev
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Institute of Physics and Institute of Plasma Physics, Czech Academy of Sciences, Prague
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Libor Juha, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Fyzikální ústav a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Název anglicky / Title English: Eddy and halo currents in COMPASS tokamak vacuum vessel during plasma disruptions: experimental data analysis and numerical modelling
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Dr. Vadim Yanovskiy
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Název anglicky / Title English: Tokamak GOLEM - a student's choice
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Vojtěch Svobodou, CSc., případně jiný vedoucí z týmu tokamaku GOLEM.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI ČVUT
Jméno vedoucího / Supervisor name: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI KFE
Jméno vedoucího / Supervisor name: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI KFE
Název anglicky / Title English: X-ray spectroscopic study of extreme state matter generated by high intensity lasers
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Oldřich Renner, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Fyzikální ústav AVČR & ELI-Beamlines