(2018) Stanovení příspěvku rtg záření k ohřevu vnější atmosféry Slunce

Osnova / Outline:

Ve slunečním spektru jsou, kromě spektra odpovídajícímu tepelnému záření i dva píky rentgenového záření. Úkolem je udělat model závislosti průběhu teplot elektronového plynu na vzdálenosti aspoň v části vnější sluneční atmosféry (počínaje maximální teplotou) pro ohřev těmito píky ochlazování vyzařováním. Elektrony jsou urychlovány Comptonovým rozptylem a bržděné gravitací v poli Slunce, případně zahrnout další jevy .
Dále udělat rešerši v literatuře uznávaných modelů pro vysvětlení tohoto jevu.

Literatura / reference:

[]

Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: goce.chadzitaskos@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 30. 10. 2018
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina