(2018) Interferometr pro měření optických interakcí v plazmatu

Osnova / Outline:

Úkolem je sestrojení a odzkoušení interferometru využívajícího dvojitou mřížku. Jedná se o úpravu dvouštěrbinového experimentu, kde interferenční obrazec závisí na interakci fotonu s částicí v plazmatu. U mřížky se tato interakce projeví změnou intenzity světla v interferenčních maximech. Pro měření této změny lze použít komparační měření fotoproudu změřenému ze dvou sousedních interferenčních maxim.

Literatura / reference:

Chadzitaskos, G; Tolar, J, The two-diffraction system , OPTICS COMMUNICATIONS, Volume: 187, Issue: 4-6, Pages: 359-362, DOI: 10.1016/S0030-4018(00)01138-X, 2001

Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: goce.chadzitaskos@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 30. 10. 2018
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina