(2018) Plazmové jevy při šíření pikosekundového laserového impulsu

Osnova / Outline:

Lze pro BP, VU i DP s tím, že zadání bude upřesněno po konzulatci se studentem.
Jedná se o práci v laboratoři na femtosekundového laseru zahrnující experiment i teorii.

Konzultant: Ing. P. Hříbek, CSc. hribek@fzu.cz
Vedoucí: Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. limpouch@kfe.fjfi.cvut.cz

Literatura / reference:

[]

Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Email vedoucího / Supervisor email: limpouch@kfe.fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 16. 10. 2018
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina