(2018) Diagnostika iontů urychlených petawattovým laserem

Název anglicky / Title English: Ion diagnostics for petawatt class laser
Osnova / Outline:

Práce se bude zabývat testováním diagnostiky urychlených iontů během interakce velmi intenzivních laserových impulzů s ionizovanými hustými terči. Předpokládá se zejména testování nových diamantových detektorů pracujících v režimutime-of-flight (měření doby průletu) a používání radiochromických filmů, které mohou plně charakterizovat svazek urychlených iontů (energie, proud, rozbíhavost). Práce zahrhuje testování a kalibraci detektorů a také vyhodnocování naměřených dat. Vzhledem k zapojení se do mezinárodního týmu je nezbytná dobrá znalost angličtiny. Znalost software jako Matlab , Python nebo LabView není podmínkou, ale výhodou.

Vedoucí práce: Dr. Lorenzo Giuffrida, (FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines), lorenzo.giuffrida@eli-beams.eu
Konzultant: Ing. Jan Pšikal, Ph.D. (KFE FJFI ČVUT v Praze), jan.psikal@fjfi.cvut.cz


The experimental thesis will aim at testing innovative diagnostic systems for fast ions generated during ultrahigh intensity laser-plasma interaction with solid targets through various consolidated acceleration mechanisms. The student will be mainly focused on testing new diamond detectors working in Time-Of-Flight (TOF) configuration and using Radio Chromic Film (RCFs) detectors, able to characterize the accelerated ion bunches in term of energy, current and divergence. This work includes testing and calibration of detectors as well as data analysis. The student will join an international team, hence good communications skills in English are required. Knowledge of Matlab, Python, or Labview is an advantage.

Supervisor: Dr. Lorenzo Giuffrida, (FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines), lorenzo.giuffrida@eli-beams.eu
Consultant: Ing. Jan Pšikal, Ph.D. (KFE FJFI ČVUT v Praze), jan.psikal@fjfi.cvut.cz

Literatura / reference:

[]

Jméno vedoucího / Supervisor name: Dr. Lorenzo Giuffrida
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines
Email vedoucího / Supervisor email: lorenzo.giuffrida@eli-beams.eu
Datum zadání / Date of creation: 20. 9. 2018
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina