Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Max Planck Institute for Plasma Physics
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Oldřich Renner, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Fyzikální ústav AVČR & ELI-Beamlines
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Martin Mašek, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR
Název anglicky / Title English: (2017) Tight focusing of intense laser beams
Jméno vedoucího / Supervisor name: Deepak Kumar
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: ELI Beamlines, FZU, AVČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v. v. i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Štěpán Štverák , Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i