(2018) Tokamak GOLEM - studentská volenka

Osnova / Outline:

(studenti si mohou zvolit z následujících témat, anebo sami iniciativně mohou něco navrhnout )

* Golem4ITER: Tekuté kovy v komoře tokamaku - vliv lithia na výbojový režim.
* Sondová měření parametrů okrajového plazmatu. Ball-pen probe, Rake probe, Double rake probe, Mach probe.
* Magnetohydrodynamické studie na tokamaku GOLEM s pomocí poloidálního ringu Mirnovových cívek.
* Technologické téma: Vertikální a horizontální stabilizace plazmatického prstence na tokamaku GOLEM. Hledání optimálního řešení stabilizace na tokamaku GOLEM.
* Technologické téma: Stabilizace proudu plazmatem - pokračování rozběhnutého projektu.
* Technologické téma: Vstřikování paliva do tokamaku GOLEM v reálném čase výboje.

Literatura / reference:

[]

Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Vojtěch Svobodou, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI ČVUT
Email vedoucího / Supervisor email: Vojtech.Svoboda@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 16. 3. 2018
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina