(2018) Vyhledávání kořenů disperzních relací a hledání koeficientu nárůstu nestability

Osnova / Outline:

Vytvořte programový celek, který k dané disperzní relaci dohledá veškeré reálné i imaginární větve disperzní relace a vyhledá maxima na imaginárních větvích, která odpovídají největšímu nárůstu nestability v dané situaci. Postarejte se o vhodný grafický výstup nalezených větví disperzní relace a program otestuje na teoreticky i experimentálně známých situacích. Programové prostředí:Jako programové prostředí použijte Mathematicu, Matlab, Fortran nebo C++.

Literatura / reference:

[1] T. J. M. Boyd, J. J. Sanderson: Physics of Plasmas, Cambridge Univ. Press 2005[2] M. Bohata, D. Břeň, P. Kulhánek: Generalized Buneman Dispersion Relation in Longitudinally Dominated Magnetic Field, ISRN Condensed Matter Physics, Oct 2011, ISSN: 2090-7397[3] M. Horký, P. Kulhánek: Analysis of the Instability Growth Rate During the Jet – Background Interaction in the Magnetic Field; Research in Astronomy and Astrophysics,13 (2013) 687[4] P. Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu, AGA, 2011, online: http://www.aldebaran.cz/studium/tpla.pdf

Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. David Břeň, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI ČVUT
Email vedoucího / Supervisor email: bren@aldebaran.cz
Datum zadání / Date of creation: 11. 5. 2018
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina