Název anglicky / Title English: (2017) Development of ms γ-spectrometry
Jméno vedoucího / Supervisor name: Mgr. Majerle Mitja, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v. v. i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Mgr. Jiří Adámek, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Kateřina Falk, MSci, DPhil Oxon
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: ELI Beamlines, FZU, AVČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michal Šmíd, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: ELI Beamlines, FZU, AVČR
Název anglicky / Title English: (2017) Tight focusing of intense laser beams
Jméno vedoucího / Supervisor name: Deepak Kumar
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: ELI Beamlines, FZU, AVČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: Mgr. Vladimír Weinzettl, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Slavomír Entler
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Slavomír Entler
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Petr Vondráček
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i./Výzkumné centrum PALS
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i./Výzkumné centrum PALS
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i./Výzkumné centrum PALS
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i./Výzkumné centrum PALS
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i./Výzkumné centrum PALS