Pokročilé analýzy experimentálních dat v jaderné a částicové fyzice

Číslo grantu:NF-CZ07-MOP-4-256-2015
Typ grantu:eea granty (www.eeaagrants.org) & norské granty (www.norwaygrants.org)
Program:CZ07 - Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze (www.cvut.cz)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Partner:Univerzita v Bergenu (www.uib.no)
Katedra fyziky a technologií

Popis

Celý projekt je rozdělen do několika částí. V rámci první části se pro účastníky z řad mladých vědců z ČVUT bude jednat o úvod do pokročilých metod a problémů při analýze dat v částicové a jaderné fyzice. Na první přednášku, která bude pouze úvodní, kde se proberou cíle a jednotlivé detaily projektu, bude navazovat krátký teoretický úvod. Hlavní stěžeň aktivit však bude ležet v praktické části. Praktická část je klíčová pro všechny části tohoto projektu, kde je kladen důraz na řešení ukázkových příkladů a problémů bezprostředně po teoretické přípravě. Tyto příklady a problémy ze statistiky a zpracování dat budou připraveny odborníky z univerzity v Bergenu (UiB). Předmětem nebudou však typické ukázkové příklady, ale problémy, které se reálně řeší při skutečné analýze dat ve fyzice vysokých energií. Snahou bude ukázat nejnovější postupy a metody, což by mělo studenty přiblížit k reálným analýzám a více je motivovat. Z pohledu přednášejících, tato část umožní zjistit současné znalosti studentů s cílem modifikovat studijní materiály. To také umožní se zaměřit na specifické dovednosti, které budou potřeba při další části projektu. Také proběhne diskuse a výběr takových témat, které jsou atraktivní a zároveň užitečná pro studenty. Předpokládáme, že témata jako jsou analýza velkých dat, paralelní a distribuované výpočty, metody pro multivariační statistické analýzy, fitování a Bayesovský statistické metody či neutrální sítě budou diskutovány. Toto školení by mělo trvat dva týdny.

Hlavní část projektu se bude konat na univerzitě v Bergenu po dobu dvou týdnů. Skupina mladých výzkumníků z ČVUT bude školena v oblasti pokročilých analýz dat, díky čemuž by mělo dojít k transferu znalostí a dovedností od vědců z Norska. Podobně jako v první části, tak hlavní školení bude praktické. Zde účastníci, jež absolvovali úvodní přednášky do jednotlivých témat, budou pokračovat v přednáškách na expertní úrovni na jednotlivá vybraná témata. Ty budou následovány praktickým vyzkoušením prezentovaných metod na připravených příkladech. Probíraná témata a detaily budou stanoveny na základě zpětné vazby z první části projektu. Blízká spolupráce přednášejících a účastníků tzv. tváří v tvář umožní výukové materiály a přednášky plně přizpůsobit studentům. Stejně tak praktická cvičení jsou velice důležitá pro účastníky, pro vyzkoušení si a "osahání" si naučených metod s okamžitou zpětnou vazbou od lektora. Naopak, lektoři mohou identifikovat problémové části, kde mají studenti problém s pochopením. Tímto docílíme kvalitu předávaných znalostí a schopností a k vylepšeným výukovým materiálům. V poslední části se dokončí výukové materiály za pomocí zpětné vazby od účastníků. Tyto materiály následně budou k dispozici i mimo tento projekt. Celý projekt je pak zakončen veřejnou přednáškou o tomto projektu.


Fotografie

Účastníci hlavní části (zleva dole): Petr Chaloupka, Jaroslav Bielčík, Dieter Rohrich, Boris Wagner, Ladislav Kocbach, (uprostřed): Michal Křelina, Nikoleta Vujisicová, Lena Schreiben, Lukáš Kramárik, (nahoře): Jindřich Lydrich, Michal Broz

Aktivity

1) Pražský workshop č. 1 (prof. Kocbach)

První seminář tohoto projektu se uskutečnil 8. srpna v Praze, ve kterém byli účastníci informováni o hlavních cílech a záměrech tohoto projektu. V první sérii setkání se připravily úvodní cvičení pro sadu nástrojů ROOT a byly diskutovány naše konkrétní potřeby v oblasti správného zpracování dat. Prof. Kocbach přednesl několik přednášek na téma ROOT a zpracování dat.

2) Bergenský workshop (prof. Kocbach, prof. Rohrich)

V období od 28. srpna do 9. září se několik akademických pracovníků z FJFI ČVUT v Praze navštívilo univerzitu v Bergenu za účelem pokračování v přípravě materiálů pro cvičení na používání systému ROOT. Do detailu zde byl diskutován systém ROOT, jeho správné použití a využití; rovněž se diskutovalo i úzké využití operačních systémů Linux. Účastníci připravili několik materiálů a podkladů pro cvičení a úkoly v oblasti zpracování dat. Základní principy zpracování dat a použití Linuxu byly předneseny prof. Dieter Rohrich, prof. Ladislav Kocbach a Dr. Boris Wagner.

3) Pražský workshop č. 2 (Dr. Wagner )

Od 22. října proběhlo v Praze krátké setkání se zaměřením na programování a využití systémů Beagleboards pro cvičení od Dr. Wagnera z Univerzity v Bergenu. Nakonec proběhlo setkání za účelem prezentace dosažených výsledků a cílů z průběhu celého projektu. V neposlední řadě také proběhlo několik diskusí na téma budoucí spolupráce mezi ČVUT a Univerzitou v Bergenu.

Publikace


©2016 Katedra fyziky, FJFI ČVUT v Praze