Miroslav Myška, Ph.D.

Výzkumný pracovník v oboru experimentální jaderné a částicové fyziky
 
Katedra fyziky
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze

Břehová 7
115 19 Praha 1
Česká Republika

email: Miroslav.Myska [at] fjfi.cvut.cz
skype: MiraJMax


Oblast výzkumu
Jsem částicový fyzik zabývající se fenomenologií a měřením dvojitého partonového rozptylu v hadron-hadronových srážkách. V současné době jsem členem mezinárodní výzkumné skupiny experimentu ATLAS na urychlovači LHC (Large Hadron Collider) v laboratoři CERN blízko Ženevy. LHC urychluje a sráží především protony (jádra vodíku) jež se skládají z menších komponent zvaných partony. Já se specializuji na zkoumání takových srážek protonů při kterých interagují dva nebo více párů partonů mezi sebou a produkují se částice s vysokou příčnou hybností.

CERN      LHC Beam      ATLAS Public      ATLAS Live Events      ATLAS Collaboration