Seznam obsahuje 94 členů
Jméno, kontakt
Profesní zájmy
Experimenty
Výuka a další funkce
Jaroslav Adam (adamjaro)
Ing. Jaroslav Adam, Ph.D.
...
420224358371
Dagmar Bendová (bendodag)
Ing. Dagmar Bendová
...
Tomáš Benka (benkatom)
Ing. Tomáš Benka
...
A3-231, Technická 2, Praha
420224352262
Jaroslav Bielčík (bielcjar)
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
...
14a, Břehová 7, Praha
420224358350
* Fyzika produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE
* Tvrdé procesy v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
STAR
ALICE
* RQGP - Rozhovory a kvark gluonovém plazmatu 1-3
* FYZ - Fyzika(SOFE)
* UFEC - Úvod do fyziky elementárních částic
* PRA12 - Fyzikální praktikum 1,2
* Organizátor fakultního kolokvia za KF
* Vedoucí kolaborace na experimentu STAR za FJFI
* Garant Fyzikálního praktika
David Břeň (bren)
RNDr. David Břeň, Ph.D.
...
216, Břehová 7, Praha
420224358260
* MECH - Mechanika
* AMF - Atomová fyzika
* MAM - Matematické minimum
Jana Brotánková (brotaja1)
RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.
...
PlasmaLab@CTU - Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky
Joint degree fúze - Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního
plazmatu a jaderné fúze
PlasmaLab
tokamak GOLEM
Michal Broz (brozmic3)
Mgr. Michal Broz, Ph.D.
...
* Prenos baryónového čísla pri LHC energiách
* Fotoprodukcia vektorových mezónov v ultraperiferálnych zrážkach
ALICE
Jan Čepila (cepiljan)
Ing. Jan Čepila, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420224358356
* Color Glass Condensate a partonová saturace v jaderných srážkách
* Koherenční jevy při produkci částic v jaderných srážkách
* Zobecněné partonové distribuční funkce GPD a TMD
* Dopředná fyzika a konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal)
ALICE
* PPRA1,2 - Projektové praktikum
* SPRA1,2 - Specializované praktikum 1,2
* cvičení SF, SF2 - Subatomová fyzika 1,2
* cvičení ZQCD - Základy kvantové chromodynamiky
* knihovník KF
* web administrator KF
* KF WLAN/LAN/WAN administrator
* Garant SPRA
* Garant PPRA
Goce Chadzitaskos (chadzgoc)
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
...
219, Břehová 7, Praha
420224358263
* ELMA - Elektřina a magnetismus
* ACD - AutoCAD
* ZST - Základy strojírenské technologie
* GR - Grupy a reprezentace
* vedoucí katedry fyziky
* člen AS ČVUT - akademický pracovník
* člen hospodářské komise AS ČVUT
Petr Chaloupka (chalopet)
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
...
420224358313
* korelační femtoskopie
* fyzika těžkých kvarků
STAR
* ZFM - Základy fyzikálních měření
* SF2 - Subatomová fyzika 2
* Garant ZFM
Anna Chmelová (chmelann)
Ing. Anna Chmelová
...
420224358346
Jakub Cimerman (cimerjak)
Ing. Jakub Cimerman
...
Zdeňka Císlerová (cislezde)
Mgr. Zdeňka Císlerová
...
116, Břehová 7, Praha
420224358359
AEGIS
ALICE
* Tajemnice CFRJS
* manažer grantů INGO, Návrat
* správce databáze VVVS
Guillermo Contreras Nuno (contrgui)
prof. Guillermo Contreras Nuno, Ph.D.
...
220, Břehová 7, Praha
420224358266
* Ultra-peripheral collisions, saturation and shadowing
* Numerical solution of Balitsky-Kovchegov equation
* Luminosity measurment with van der Meer scans
ALICE
* IJZ - Interakce jaderného záření s látkou
* RFTI - Relativistická fyzika jaderných srážek
Pavel Exner (exnerpav)
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
...
420776154823
Ondřej Ficker (fickeond)
Ing. Ondřej Ficker
...
Aurél Gábris (gabriaur)
Aurél Gábris, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420728950043
* Quantum walks
* Chaos in quantum mechanics
* Simulation of quantum dynamics
* Quantum state transfer
* Cavity quantum electrodynamics applications for quantum information
* Entangled coherent states
* Quantum teleportation
Quantum Information and Communication (02KIK)
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Petra Hájková (hajkope4)
Petra Hájková
...
sekretářka katedry
Craig Hamilton (hamilcra)
Craig Hamilton, Ph.D.
...
13, Břehová 7, Praha
420224358353
Miroslav Havránek (havramir)
Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
...
420224358348
ATLAS
Martin Hejtmánek (hejtmmar)
Ing. Martin Hejtmánek
...
420224358348
ATLAS
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Ladislav Hlavatý (hlavala1)
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
...
120, Břehová 7, Praha
420224358294
* Dualita v teorii strun
* Yang-Baxterovy rovnice
* Integrabilita a symetrie diferenciálních rovnic
* TEF1 - Teoretická fyzika
* UKP - Úvod do křivek a ploch
* UST - Úvod do teorie strun
* RMMF - Řešitelné modely matematické fyziky
* Garant zaměření Matematická fyzika
Lukáš Holub (holubl11)
Ing. Lukáš Holub
...
David Horák (horakda6)
Ing. David Horák
...
ALICE
Základy fyzikální měření 2
Fyzikální praktikum 1, 2
Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1, 2
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
420224358380
* Quantum State Trasfer
* Quantum Communication and Information
* Quantum Computation
Mechanika, Termodynamika a statistická fyzika, Kvantová mechanika
Jiří Hrivnák (hrivnjir)
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D.
...
116, Břehová 7, Praha
420224358360
* Lieovy algebry a grupy
* Coxeterovy grupy
* Fourierova analýza
* speciální funkce a ortogonální polynomy
* aplikace Lieovy teorie v CFT
Zdeněk Hubáček (hubaczde)
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
...
121, Břehová 7, Praha
420224358378
* produkce jetů v QCD, jetové algoritmy
ATLAS
* ZSM - Základy Standardního modelu
* NSAD - Nástroje pro simulace a analýzu dat
Tomáš Jakoubek (jakouto2)
Ing. Tomáš Jakoubek
...
B-fyzika
ATLAS
Fyzikální praktikum