Seznam obsahuje 20 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Mateusz Aniserowicz (anisemat)
Mgr. Mateusz Aniserowicz
...
Iva Bezděková (bezdeiva)
Ing. Iva Bezděková
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Adam Brus (brusadam)
Ing. Adam Brus
...
Aktuální téma: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bakalářská práce: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Filip Hložek (hlozefil)
Ing. Filip Hložek
...
Aktuální téma: Efekt neviditelnosti v metamateriálech z pohledu anomální lokalizované rezonance
Dr. David Krejčiřík
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
Aktuální téma: Věrný přenos informace
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Michal Juránek (juranmic)
Ing. Michal Juránek
...
Aktuální téma: Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze
Ing. Jiří Hrivnák PhD.
Jan Kotrbatý (kotrbja2)
Ing. Jan Kotrbatý
...
Aktuální téma: Lieovská tělesa a konstrukce reprezentací
Doc. Severin Pošta
Martin Malachov (malacmar)
Ing. Martin Malachov
...
Aktuální téma: Chaos v purifikaci smíšených stavů
prof. Igor Jex
Jan Mareš (maresj23)
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška (marysjir)
Ing. Jiří Maryška
...
Aktuální téma: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Josef Navrátil (navrajos)
Ing. Josef Navrátil
...
Aktuální téma: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák (novakra9)
Ing. Radek Novák
...
Aktuální téma: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Filip Petrásek (petrafil)
Ing. Filip Petrásek
...
Aktuální téma: Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
František Růžička (ruzicfra)
Ing. František Růžička
...
Aktuální téma: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diplomová práce: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Josef Schmidt (schmijos)
Ing. Josef Schmidt
...
Aktuální téma: Problémy energie a záření v relativistických teoriích
Výzkumný úkol: Nappi-Witten's Model
Bakalářská práce: Two-Dimensional Sigma Models
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Helena Kolešová (sedivhel)
Ing. Helena Kolešová, Ph.D.
...
Michal Malinský
Iveta Semorádová (semorive)
Ing. Iveta Semorádová
...
Aktuální téma: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Stanislav Skoupý (skoupsta)
Ing. Stanislav Skoupý
...
Aktuální téma: Kvantové procházky, vyhledávací algoritmus a přenos stavu
Dr. Martin Štefaňák
Lucie Strmisková (strmiluc)
Ing. Lucie Strmisková
...
Aktuální téma: Modelování transportních procesů v polymerních elektrolytických membránách
Bakalářská práce: Chaotic Oscillator
Václav Svoboda (svobova5)
Ing. Václav Svoboda
...
Aktuální téma: Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích
Dr. Petr Jizba