Seznam obsahuje 16 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Mateusz Aniserowicz (anisemat)
Mgr. Mateusz Aniserowicz
...
Iva Bezděková (bezdeiva)
Ing. Iva Bezděková
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Adam Brus (brusadam)
Ing. Adam Brus
...
Aktuální téma: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bakalářská práce: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
Aktuální téma: Věrný přenos informace
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Martin Malachov (malacmar)
Ing. Martin Malachov
...
Aktuální téma: Chaos v purifikaci smíšených stavů
prof. Igor Jex, DrSc.
Jan Mareš (maresj23)
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška (marysjir)
Ing. Jiří Maryška
...
Aktuální téma: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Josef Navrátil (navrajos)
Ing. Josef Navrátil
...
Aktuální téma: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák (novakra9)
Ing. Radek Novák
...
Aktuální téma: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Filip Petrásek (petrafil)
Ing. Filip Petrásek
...
Aktuální téma: Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Ivo Petr (petrivo)
Ing. Ivo Petr, Ph.D.
...
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
František Růžička (ruzicfra)
Ing. František Růžička
...
Aktuální téma: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diplomová práce: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Josef Schmidt (schmijos)
Ing. Josef Schmidt
...
Aktuální téma: Problémy energie a záření v relativistických teoriích
Výzkumný úkol: Nappi-Witten's Model
Bakalářská práce: Two-Dimensional Sigma Models
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Iveta Semorádová (semorive)
Ing. Iveta Semorádová
...
Aktuální téma: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Stanislav Skoupý (skoupsta)
Ing. Stanislav Skoupý
...
Aktuální téma: Kvantové procházky, vyhledávací algoritmus a přenos stavu
Dr. Martin Štefaňák
Václav Svoboda (svobova5)
Ing. Václav Svoboda
...
Aktuální téma: Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích
Dr. Petr Jizba