Seznam obsahuje 9 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Marie Fialová (fialoma8)
Bc. Marie Fialová
...
Aktuální téma: Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech
Dr. Matěj Tušek
Filip Garaj (garajfil)
Bc. Filip Garaj
...
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Matej Hazala (hazalmat)
Bc. Matej Hazala
...
Aktuální téma: Rozptyl na magnetickém toku Aharonova-Bohma v rovině
prof. Pavel Šťovíček
Vojtěch Šmíd (smidvoj2)
Bc. Vojtěch Šmíd
...
Tereza Štefková (stefkter)
Bc. Tereza Štefková
...
Aktuální téma: Dynamics of two-dimensional quantum walks
Bakalářská práce: Trapping in Quantum Walks
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Vojtěch Teska (teskavoj)
Bc. Vojtěch Teska
...
Patrik Urban (urbanpat)
Bc. Patrik Urban
...
Aktuální téma: Konformní gravitace
Ing. Petr Jizba Ph.D.
Jan Vábek (vabekjan)
Bc. Jan Vábek
...
Aktuální téma: Teorie generace vysokých harmonických frekvencí: paraxiální přiblížení propagace záření v generujícím mediu
Dr. Jaroslav Nejdl
Kateřina Zahradová (zahraka1)
Bc. Kateřina Zahradová
...
Aktuální téma: Quantum nanoribbons
Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc.