Seznam obsahuje 12 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Pavla Bartoňová (bartopa6)
Pavla Bartoňová
...
Aktuální téma: Teorie grup a kvantové počítání
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
Jaroslav Kňap (knapjaro)
Jaroslav Kňap
...
Aktuální téma: Quantization of Weyl's gravity
Ing. Petr Jizba, PhD
Juraj Kováč (kovacjur)
Juraj Kováč
...
Tereza Kurimaiová (kurimter)
Tereza Kurimaiová
...
Pavel Lokvenc (lokvepav)
Pavel Lokvenc
...
Jan Mazáč (mazacja2)
Jan Mazáč
...
Aktuální téma: Modely kvazikrystalů se soběpodobností
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Jan Šmejkal (smejkj12)
Jan Šmejkal
...
Aktuální téma: Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Dragan Srbljanović (srbljdra)
Dragan Srbljanović
...
Aktuální téma: Kvantová kryptografie
prof. Igor Jex
Daniel Štěrba (sterbda2)
Daniel Štěrba
...
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Zlata Tabachová (tabaczla)
Zlata Tabachová
...
Michal Tichý (tichym12)
Michal Tichý
...
Aktuální téma: Symetrie diferenciálních rovnic a kvalitativní chování difuze
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
Dominik Vít (vitdomin)
Dominik Vít
...