Katedra Fyziky FJFI ČVUT v Praze má 43 registrovaných členů
Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Mateusz Aniserowicz (anisemat)
Mgr. Mateusz Aniserowicz
...
Doktorské
Pavla Bartoňová (bartopa6)
Pavla Bartoňová
...
Bakalářské
4. ročník
Aktuální téma: Teorie grup a kvantové počítání
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
Iva Bezděková (bezdeiva)
Ing. Iva Bezděková
...
Doktorské
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Adam Brus (brusadam)
Ing. Adam Brus
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bakalářská práce: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Marie Fialová (fialoma8)
Bc. Marie Fialová
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech
Dr. Matěj Tušek
Filip Garaj (garajfil)
Bc. Filip Garaj
...
Magisterské
1. ročník
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Daniel Gromada (gromadan)
Bc. Daniel Gromada
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Klasifikace realizací Lieových algeber
Doc. Severin Pošta
Matej Hazala (hazalmat)
Bc. Matej Hazala
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Rozptyl na magnetickém toku Aharonova-Bohma v rovině
prof. Pavel Šťovíček
Filip Hložek (hlozefil)
Ing. Filip Hložek
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Efekt neviditelnosti v metamateriálech z pohledu anomální lokalizované rezonance
Dr. David Krejčiřík
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
Doktorské
Aktuální téma: Věrný přenos informace
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Michal Juránek (juranmic)
Ing. Michal Juránek
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Podgrupy Coxeterových grup a jejich užití ve Fourierově analýze
Ing. Jiří Hrivnák PhD.
Jaroslav Kňap (knapjaro)
Jaroslav Kňap
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Quantization of Weyl's gravity
Ing. Petr Jizba, PhD
Jan Kotrbatý (kotrbja2)
Ing. Jan Kotrbatý
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Lieovská tělesa a konstrukce reprezentací
Doc. Severin Pošta
Juraj Kováč (kovacjur)
Juraj Kováč
...
Bakalářské
3. ročník
Tereza Kurimaiová (kurimter)
Tereza Kurimaiová
...
Bakalářské
3. ročník
Pavel Lokvenc (lokvepav)
Pavel Lokvenc
...
Bakalářské
4. ročník
Martin Malachov (malacmar)
Ing. Martin Malachov
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Chaos v purifikaci smíšených stavů
prof. Igor Jex
Jan Mareš (maresj23)
Ing. Jan Mareš
...
Doktorské
3. ročník
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška (marysjir)
Ing. Jiří Maryška
...
Doktorské
Aktuální téma: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Jan Mazáč (mazacja2)
Jan Mazáč
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Modely kvazikrystalů se soběpodobností
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Josef Navrátil (navrajos)
Ing. Josef Navrátil
...
Doktorské
Aktuální téma: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák (novakra9)
Ing. Radek Novák
...
Doktorské
Aktuální téma: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Filip Petrásek (petrafil)
Ing. Filip Petrásek
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Martin Prokš (proksma6)
Bc. Martin Prokš
...
Magisterské
2. ročník
František Růžička (ruzicfra)
Ing. František Růžička
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diplomová práce: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Josef Schmidt (schmijos)
Ing. Josef Schmidt
...
Doktorské
Aktuální téma: Problémy energie a záření v relativistických teoriích
Výzkumný úkol: Nappi-Witten's Model
Bakalářská práce: Two-Dimensional Sigma Models
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Helena Kolešová (sedivhel)
Ing. Helena Kolešová
...
Doktorské
Michal Malinský
Iveta Semorádová (semorive)
Ing. Iveta Semorádová
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Stanislav Skoupý (skoupsta)
Bc. Stanislav Skoupý
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Kvantové procházky, vyhledávací algoritmus a přenos stavu
Dr. Martin Štefaňák
Jan Šmejkal (smejkj12)
Jan Šmejkal
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.