Seznam obsahuje 32 členů
Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Mateusz Aniserowicz (anisemat)
Mgr. Mateusz Aniserowicz
...
Doktorské
Iva Bezděková (bezdeiva)
Ing. Iva Bezděková
...
Doktorské
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Adam Brus (brusadam)
Ing. Adam Brus
...
Doktorské
4. ročník
Aktuální téma: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bakalářská práce: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Filip Garaj (garajfil)
Bc. Filip Garaj
...
Magisterské
2. ročník
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Matej Hazala (hazalmat)
Bc. Matej Hazala
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Rozptyl na magnetickém toku Aharonova-Bohma v rovině
prof. Pavel Šťovíček
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
Doktorské
Aktuální téma: Věrný přenos informace
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jaroslav Kňap (knapjaro)
Bc. Jaroslav Kňap
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Quantization of Weyl's gravity
Bakalářská práce: Kvantování Weylovy gravitace
Ing. Petr Jizba, PhD
Juraj Kováč (kovacjur)
Bc. Juraj Kováč
...
Magisterské
1. ročník
Tereza Kurimaiová (kurimter)
Bc. Tereza Kurimaiová
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Domains with Robin boundary conditions: spectral bounds and numerics
Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc.
Pavel Lokvenc (lokvepav)
Bc. Pavel Lokvenc
...
Magisterské
1. ročník
Martin Malachov (malacmar)
Ing. Martin Malachov
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Chaos v purifikaci smíšených stavů
prof. Igor Jex, DrSc.
Jan Mareš (maresj23)
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
Doktorské
4. ročník
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška (marysjir)
Ing. Jiří Maryška
...
Doktorské
Aktuální téma: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Jan Mazáč (mazacja2)
Bc. Jan Mazáč
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Modely kvazikrystalů se soběpodobností
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Josef Navrátil (navrajos)
Ing. Josef Navrátil
...
Doktorské
Aktuální téma: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák (novakra9)
Ing. Radek Novák
...
Doktorské
Aktuální téma: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Filip Petrásek (petrafil)
Ing. Filip Petrásek
...
Doktorské
4. ročník
Aktuální téma: Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Ivo Petr (petrivo)
Ing. Ivo Petr, Ph.D.
...
Doktorské
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
František Růžička (ruzicfra)
Ing. František Růžička
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diplomová práce: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Josef Schmidt (schmijos)
Ing. Josef Schmidt
...
Doktorské
Aktuální téma: Problémy energie a záření v relativistických teoriích
Výzkumný úkol: Nappi-Witten's Model
Bakalářská práce: Two-Dimensional Sigma Models
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Iveta Semorádová (semorive)
Ing. Iveta Semorádová
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Stanislav Skoupý (skoupsta)
Ing. Stanislav Skoupý
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Kvantové procházky, vyhledávací algoritmus a přenos stavu
Dr. Martin Štefaňák
Jan Šmejkal (smejkj12)
Bc. Jan Šmejkal
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Vojtěch Šmíd (smidvoj2)
Bc. Vojtěch Šmíd
...
Magisterské
2. ročník
Dragan Srbljanović (srbljdra)
Dragan Srbljanović
...
Bakalářské
4. ročník
Aktuální téma: Kvantová kryptografie
prof. Igor Jex
Daniel Štěrba (sterbda2)
Bc. Daniel Štěrba
...
Magisterské
1. ročník
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Jakub Štula (stulajak)
Jakub Štula
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Difrakce na experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Václav Svoboda (svobova5)
Ing. Václav Svoboda
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích
Dr. Petr Jizba
Zlata Tabachová (tabaczla)
Bc. Zlata Tabachová
...
Magisterské
1. ročník
Vojtěch Teska (teskavoj)
Bc. Vojtěch Teska
...
Magisterské
2. ročník
Michal Tichý (tichym12)
Bc. Michal Tichý
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Užití studia symetrií parciálních diferenciálních rovnic v analýze difuzní rovnice
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
Patrik Urban (urbanpat)
Bc. Patrik Urban
...
Magisterské
2. ročník
Aktuální téma: Konformní gravitace
Ing. Petr Jizba Ph.D.