Seznam obsahuje 3 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Kateřina Brouzdová (brouzkat)
Kateřina Brouzdová
...
Aktuální téma: Experimentální stanovení účinnosti HPGe detektoru a porovnání s výsledky získanými metodou MCNP
RNDr. Pavel Dryák, CSc.
Thi Hoang Huong Ngo (ngothiho)
Thi Hoang Huong Ngo
...
Aktuální téma: Využití prahových aktivačních detektorů pro detekci neutronů
Dr. Vladimír Wagner
Tomáš Outrata (outratom)
Tomáš Outrata
...
Aktuální téma: Iontové odprašování: Odprašování povrchu kovů při bombardování ionty helia
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.