Seznam obsahuje 5 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Ondřej Ficker (fickeond)
Ing. Ondřej Ficker
...
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Ondřej Grover (groveond)
Ing. Ondřej Grover
...
Aktuální téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Jaroslav Krbec (krbecja1)
Ing. Jaroslav Krbec
...
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Ondřej Šebek (sebekond)
Ing. Ondřej Šebek
...
Aktuální téma: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Miloš Vlainic (vlainmi1)
MSc. Miloš Vlainic
...
Aktuální téma: Studies of Runaway Electrons in Tokamaks
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.