Seznam obsahuje 4 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Ondřej Ficker (fickeond)
Ing. Ondřej Ficker
...
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Jaroslav Krbec (krbecja1)
Ing. Jaroslav Krbec
...
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Ondřej Šebek (sebekond)
Ing. Ondřej Šebek
...
Aktuální téma: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Miloš Vlainic (vlainmi1)
MSc. Miloš Vlainic
...
Aktuální téma: Studies of Runaway Electrons in Tokamaks
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.