Studenti FTTF - Ing

Seznam obsahuje 11 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Aktuální téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Aktuální téma: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Aktuální téma: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Andrea Kolínská
Andrea Kolínská
...
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
Aktuální téma: Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Bc. Bořek Leitl
...
Aktuální téma: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Petr Mácha
Bc. Petr Mácha
...
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Anna Machková
...
Michal Shkut
Bc. Michal Shkut
...
Aktuální téma: Perspektivy využití vysokoteplotních supravodičů v tokamacích
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos
Ing. Miroslav Šos
...
Mgr. Michael Komm, Ph.D.