Seznam obsahuje 9 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Jaroslav Čeřovský (cerovjar)
Bc. Jaroslav Čeřovský
...
Aktuální téma: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník (farnimi1)
Bc. Michal Farník
...
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Lubomír Hudec (hudeclu1)
Bc. Lubomír Hudec
...
Aktuální téma: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia (istokval)
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Aktuální téma: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Kateřina Jiráková (jirakkat)
Bc. Kateřina Jiráková
...
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Bořek Leitl (leitlbor)
Bc. Bořek Leitl
...
Aktuální téma: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Michal Shkut (shkutmih)
Bc. Michal Shkut
...
Aktuální téma: Perspektivy využití vysokoteplotních supravodičů v tokamacích
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos (sosmiros)
Bc. Miroslav Šos
...
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Jakub Svoboda (svoboj68)
Bc. Jakub Svoboda
...
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.