Studenti FTTF - Ing

Seznam obsahuje 18 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Jan Čečrdle
Bc. Jan Čečrdle
...
Aktuální téma: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Aktuální téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Jan Hečko
Bc. Jan Hečko
...
Aktuální téma: Analýza chyb meření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS
Ing. Miroslav Šos
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Aktuální téma: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Aktuální téma: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bakalářská práce: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Aktuální téma: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Zuzana Kuglerová
Bc. Zuzana Kuglerová
...
Aktuální téma: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Aktuální téma: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Aktuální téma: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha
Bc. Petr Mácha
...
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Aktuální téma: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bakalářská práce: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Bc. Štěpán Malec
...
Aktuální téma: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Filip Papoušek
Bc. Filip Papoušek
...
Aktuální téma: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Aktuální téma: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Aktuální téma: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Aktuální téma: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Aktuální téma: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.