Studenti FTTF

Seznam obsahuje 33 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Jan Čečrdle
Jan Čečrdle
...
Bakalářské
Aktuální téma: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník
Ing. Michal Farník
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Doktorské
2. ročník
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Bakalářské
Aktuální téma: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Jan Hečko
Jan Hečko
...
Bakalářské
Aktuální téma: Analýza chyb meření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS
Ing. Miroslav Šos
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Magisterské
4. ročník
Aktuální téma: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Magisterské
4. ročník
Aktuální téma: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Bakalářské
Aktuální téma: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Kateřina Jiráková
Ing. Kateřina Jiráková
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Magisterské
Aktuální téma: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bakalářská práce: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Jaroslav Krbec
Ing. Jaroslav Krbec
...
Doktorské
4. ročník
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Zuzana Kuglerová
Zuzana Kuglerová
...
Bakalářské
Aktuální téma: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Lukáš Lobko
...
Bakalářské
Aktuální téma: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha
Bc. Petr Mácha
...
Magisterské
3. ročník
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Magisterské
Aktuální téma: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bakalářská práce: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Štěpán Malec
...
Bakalářské
Aktuální téma: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Filip Papoušek
Filip Papoušek
...
Bakalářské
Aktuální téma: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Daniel Procházka
...
Bakalářské
Aktuální téma: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Martin Šach
...
Bakalářské
Aktuální téma: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Ondřej Šebek
Ing. Ondřej Šebek
...
Doktorské
Aktuální téma: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Michal Shkut
Bc. Michal Shkut
...
Magisterské
2. ročník
Aktuální téma: Perspektivy využití vysokoteplotních supravodičů v tokamacích
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos
Ing. Miroslav Šos
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Simulations of interaction of high energy particles in tokamak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
Jakub Svoboda
Ing. Jakub Svoboda
...
Doktorské
1. ročník
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Marek Tunkl
Marek Tunkl
...
Bakalářské
Aktuální téma: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Mykyta Varavin
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doktorské
Aktuální téma: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Michal Zhoř
Michal Zhoř
...
Bakalářské
Aktuální téma: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.