Katedra Fyziky FJFI ČVUT v Praze má 27 registrovaných členů
Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Jaroslav Čeřovský (cerovjar)
Bc. Jaroslav Čeřovský
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Role Čerenkovova detektoru při měření ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Matúš Cvengroš (cvengmat)
Bc. Matúš Cvengroš
...
Magisterské
Aktuální téma: Rekonekce magnetických indukčních čar na iontové škále
Bakalářská práce: N/A
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Richard Duban (dubanric)
Bc. Richard Duban
...
Magisterské
Aktuální téma: Měření poloidálních asymetrií toku okrajového plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí ringu Machových sond
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Michal Farník (farnimi1)
Bc. Michal Farník
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Diagnostika ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise
Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Ondřej Ficker (fickeond)
Ing. Ondřej Ficker
...
Doktorské
2. ročník
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Daniel Fišer (fiserda3)
Bc. Daniel Fišer
...
Magisterské
1. ročník
Ondřej Grover (groveond)
Bc. Ondřej Grover
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Martin Hetflejš (hetflmar)
Martin Hetflejš
...
Bakalářské
3. ročník
Lubomír Hudec (hudeclu1)
Lubomír Hudec
...
Bakalářské
4. ročník
Aktuální téma: Diagnostika vysokoenergetických elektronových svazků urychlovaných femtosekundovým laserovým impulzem
Ing. Michaela Kozlová, Ph.D
Valeriia Istokskaia (istokval)
Valeriia Istokskaia
...
Bakalářské
3. ročník
Kateřina Jiráková (jirakkat)
Bc. Kateřina Jiráková
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Radiální profily okrajového plazmatu tokamaku COMPASS
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Jaroslav Krbec (krbecja1)
Ing. Jaroslav Krbec
...
Doktorské
4. ročník
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Sergei Kulkov (kulkoser)
Sergei Kulkov
...
Bakalářské
3. ročník
Bořek Leitl (leitlbor)
Bc. Bořek Leitl
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Petr Mácha (machap11)
Petr Mácha
...
Bakalářské
3. ročník
Dominika Mašlárová (masladom)
Dominika Mašlárová
...
Magisterské
2. ročník
Aktuální téma: Vliv různých činitelů na vysokofrekvenční tenzor permitivity
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Ondřej Šebek (sebekond)
Ing. Ondřej Šebek
...
Doktorské
Aktuální téma: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Egor Shabala (shabaego)
Egor Shabala
...
Bakalářské
3. ročník
Viktor Sharapov (sharavik)
Viktor Sharapov
...
Bakalářské
3. ročník
Michal Shkut (shkutmih)
Bc. Michal Shkut
...
Magisterské
2. ročník
Aktuální téma: Infračervená emisní spektra síry měřená v pozitivním sloupci doutnavého výboje směsi sulfanu a helia
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Dominik Smejkal (smejkdom)
Bc. Dominik Smejkal
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Časově rozlišená infračervená emisní spektra selenu měřená v plazmatu laserové jiskry
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Miroslav Šos (sosmiros)
Bc. Miroslav Šos
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Optimalizace provozu a zpracování dat diagnostiky tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu
Ing. Petr Böhm, Ph.D.
Peter Švihra (svihrpet)
Bc. Peter Švihra
...
Magisterské
2. ročník
Aktuální téma: Application of semiconductor detectors in fusion experiments
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Jakub Svoboda (svoboj68)
Bc. Jakub Svoboda
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Dekonvoluce dat z maticových kamer s tečným pohledem na plazma v tokamacích
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Jakub Veverka (veverja3)
Bc. Jakub Veverka
...
Magisterské
Aktuální téma: Plazmové nástřiky pro permeační bariéry
Ing. Jiří Matějíček, Ph.D.
David Vimr (vimrdavi)
David Vimr
...
Bakalářské
4. ročník
Aktuální téma: Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Jan Prokůpek
Miloš Vlainic (vlainmi1)
MSc. Miloš Vlainic
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Studies of Runaway Electrons in Tokamaks
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.