Seznam obsahuje 23 členů
Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Jaroslav Čeřovský (cerovjar)
Bc. Jaroslav Čeřovský
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník (farnimi1)
Bc. Michal Farník
...
Magisterské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker (fickeond)
Ing. Ondřej Ficker
...
Doktorské
2. ročník
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Matyáš Grof (grofmaty)
Matyáš Grof
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover (groveond)
Ing. Ondřej Grover
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Martin Hetflejš (hetflmar)
Martin Hetflejš
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Charakterizace záření X produkovaného uniklými (nespoutanými runaway elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Lubomír Hudec (hudeclu1)
Bc. Lubomír Hudec
...
Magisterské
4. ročník
Aktuální téma: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia (istokval)
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Magisterské
4. ročník
Aktuální téma: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Kateřina Jiráková (jirakkat)
Bc. Kateřina Jiráková
...
Magisterské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Jaroslav Krbec (krbecja1)
Ing. Jaroslav Krbec
...
Doktorské
4. ročník
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Anna Křivková (krivkann)
Anna Křivková
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Sergei Kulkov (kulkoser)
Sergei Kulkov
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového pulsu
doc. Ing. Ondřej Klimo, PhD.
Bořek Leitl (leitlbor)
Bc. Bořek Leitl
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko (lobkoluk)
Lukáš Lobko
...
Bakalářské
Aktuální téma: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha (machap11)
Petr Mácha
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Měření parametrů plazmatu pomocí kombinované ball-pen a langmuirovy sondy na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Martin Šach (sachmar2)
Martin Šach
...
Bakalářské
Ondřej Šebek (sebekond)
Ing. Ondřej Šebek
...
Doktorské
Aktuální téma: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Egor Shabala (shabaego)
Egor Shabala
...
Bakalářské
3. ročník
Viktor Sharapov (sharavik)
Viktor Sharapov
...
Bakalářské
3. ročník
Michal Shkut (shkutmih)
Bc. Michal Shkut
...
Magisterské
2. ročník
Aktuální téma: Perspektivy využití vysokoteplotních supravodičů v tokamacích
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos (sosmiros)
Bc. Miroslav Šos
...
Magisterské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Jakub Svoboda (svoboj68)
Bc. Jakub Svoboda
...
Magisterské
1. ročník
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Mykyta Varavin (varavmyk)
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doktorské
Aktuální téma: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Ing. Martin Hron, Ph.D.