Studenti FTTF

Seznam obsahuje 34 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Jan Čečrdle
Bc. Jan Čečrdle
...
Magisterské
Aktuální téma: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník
Ing. Michal Farník
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Doktorské
2. ročník
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Bakalářské
Aktuální téma: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Jiří Fujera
Bc. Jiří Fujera
...
Magisterské
2. ročník
doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Jan Hečko
Bc. Jan Hečko
...
Magisterské
Aktuální téma: Characterisation of heat fluxes in edge plasma of the COMPASS tokamak in H-mode discharges
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Magisterské
4. ročník
Aktuální téma: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Matěj Ivánek
Bc. Matěj Ivánek
...
Magisterské
2. ročník
Ing. Ivan Ďuran, Ph.D.
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Bakalářské
Aktuální téma: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Kateřina Hromasová
Ing. Kateřina Hromasová
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Magisterské
Aktuální téma: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bakalářská práce: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Adéla Kubincová
Bc. Adéla Kubincová
...
Magisterské
1. ročník
Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.
Zuzana Kuglerová
Bc. Zuzana Kuglerová
...
Magisterské
Aktuální téma: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Sergei Kulkov
Ing. Sergei Kulkov
...
Doktorské
3. ročník
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Magisterské
Aktuální téma: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Samuel Lukeš
Bc. Samuel Lukeš
...
Magisterské
2. ročník
Res. Prof. Jan Horáček, dr. és. sc.
Petr Mácha
Ing. Petr Mácha
...
Doktorské
3. ročník
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Magisterské
Aktuální téma: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bakalářská práce: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Bc. Štěpán Malec
...
Magisterské
Aktuální téma: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Filip Papoušek
Bc. Filip Papoušek
...
Magisterské
Aktuální téma: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Magisterské
Aktuální téma: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Magisterské
Aktuální téma: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Ondřej Šebek
Ing. Ondřej Šebek
...
Doktorské
Aktuální téma: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Miroslav Šos
Ing. Miroslav Šos
...
Doktorské
1. ročník
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Simulations of interaction of high energy particles in tokamak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
Jakub Svoboda
Ing. Jakub Svoboda
...
Doktorské
1. ročník
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Magisterské
Aktuální téma: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Mykyta Varavin
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doktorské
Aktuální téma: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Magisterské
Aktuální téma: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.