Katedra Fyziky FJFI ČVUT v Praze má 27 registrovaných členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Aktuální téma: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Aktuální téma: Příprava na měření difrakčních procesů v  experimentu ATLAS
Dr. Marek Taševský
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Aktuální téma: Exkluzivní femtoskopie
Bakalářská práce: N/A
doc. Boris Tomášik
Lukáš Ferencz (ferenluk)
Bc. Lukáš Ferencz
...
Aktuální téma: Strukturní funkce nukleonů vázaných v jádře
Dr. Petr Závada
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Alena Harlenderová (harleale)
Bc. Alena Harlenderová
...
Aktuální téma: Eliptický tok J/psi mesonu ve srážkách U+U v experimentu STAR
Bakalářská práce: Polarization of quarkonia
Dr. Petr Chaloupka
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Aktuální téma: Korelační femtoskopie na experimentu STAR
Bakalářská práce: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
doc. Vojtěch Petráček
Michal Kocan (kocanmi3)
Bc. Michal Kocan
...
Aktuální téma: Měření světelné výtěžnosti scintilátorů na bázi ZnO
Dr. Petr Chaloupka
Martin Kocmánek (kocmama2)
Bc. Martin Kocmánek
...
Aktuální téma: Studium produkce jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR
Bakalářská práce: Study of jet production at RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Kvapil (kvapijak)
Bc. Jakub Kvapil
...
Aktuální téma: Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách
Bakalářská práce: Detektor Heavy Flavor Tracker
Dr. Jaroslav Bielčík
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Dr. Olga Rusňáková
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Aktuální téma: Analýza mesonu Upsilon na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Filip Nechanský (nechafil)
Bc. Filip Nechanský
...
Aktuální téma: Exkluzivní fotonem indukovaná produkce na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Aktuální téma: Určení poměru fragmentačních frakcí b-kvarku v pp srážkách na experimentu ATLAS na LHC
Ing. Tomáš Jakoubek
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Aktuální téma: Chybějící energie ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Aktuální téma: Identifikace náboje bottom kvarků prostřednictvím vlastností mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Aktuální téma: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Aktuální téma: Měření inkluzivních pT spekter jetů ve srážkách p+p na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Miroslav Šaur (saurmiro)
Bc. Miroslav Šaur
...
Aktuální téma: Analýza produkce mezonů D0 v Cu+Au srážkách v experimentu STAR
Dr. Pavol Federič
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Aktuální téma: Termalizace rozdělení multiplicity
doc. Boris Tomášik
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity
doc. Boris Tomášik
Jan Vaněk (vanekjan)
Bc. Jan Vaněk
...
Aktuální téma: Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Matouš Vozák (vozakmat)
Bc. Matouš Vozák
...
Aktuální téma: Měření pozorovatelných citlivých na underlying event a studium jeho vlivu na určení hmoty top kvarku na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Aktuální téma: Příprava na měření jetů s různými poloměry v experimentu ATLAS
Bakalářská práce: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček