Seznam obsahuje 29 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Aktuální téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Aktuální téma: Provázané fotony a jejich interakce s biologickými strukturami
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Aktuální téma: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Aktuální téma: Příprava na měření difrakčních procesů v  experimentu ATLAS
Dr. Marek Taševský
Lucie Celbová (celboluc)
Bc. Lucie Celbová
...
Aktuální téma: Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření
Dr. Miroslav Krůs
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Aktuální téma: Exkluzivní femtoskopie
Bakalářská práce: N/A
doc. Boris Tomášik
Lukáš Ferencz (ferenluk)
Bc. Lukáš Ferencz
...
Aktuální téma: Strukturní funkce nukleonů vázaných v jádře
Dr. Petr Závada
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Aktuální téma: Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Aktuální téma: Extrakce signálu z fotoprodukce mesonu J/Psi v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Aktuální téma: Korelační femtoskopie na experimentu STAR
Bakalářská práce: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
doc. Vojtěch Petráček
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Dr. Olga Rusňáková
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Aktuální téma: Produkce jetů s vysokou příčnou hybností v hadron-hadronových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Aktuální téma: Analýza mesonu Upsilon na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Aktuální téma: Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Aktuální téma: Určení poměru fragmentačních frakcí b-kvarku v pp srážkách na experimentu ATLAS na LHC
Ing. Tomáš Jakoubek
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Aktuální téma: Chybějící energie ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Aktuální téma: Identifikace náboje bottom kvarků prostřednictvím vlastností mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Aktuální téma: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Aktuální téma: Měření inkluzivních pT spekter jetů ve srážkách p+p na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Aktuální téma: Stanovení luminozity v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Aktuální téma: Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC
Dr. Marek Taševský
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Aktuální téma: Termalizace rozdělení multiplicity
doc. Boris Tomášik
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity
doc. Boris Tomášik
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Aktuální téma: Příprava na měření jetů s různými poloměry v experimentu ATLAS
Bakalářská práce: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka (zitkavla)
Bc. Vladimír Žitka
...
Aktuální téma: Měření dvou-jetových událostí v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška