Seznam obsahuje 19 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Aktuální téma: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Aktuální téma: Příprava na měření difrakčních procesů v  experimentu ATLAS
Dr. Marek Taševský
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Aktuální téma: Exkluzivní femtoskopie
Bakalářská práce: N/A
doc. Boris Tomášik
Lukáš Ferencz (ferenluk)
Bc. Lukáš Ferencz
...
Aktuální téma: Strukturní funkce nukleonů vázaných v jádře
Dr. Petr Závada
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Aktuální téma: Korelační femtoskopie na experimentu STAR
Bakalářská práce: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
doc. Vojtěch Petráček
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Dr. Olga Rusňáková
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Aktuální téma: Analýza mesonu Upsilon na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Aktuální téma: Určení poměru fragmentačních frakcí b-kvarku v pp srážkách na experimentu ATLAS na LHC
Ing. Tomáš Jakoubek
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Aktuální téma: Chybějící energie ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Aktuální téma: Identifikace náboje bottom kvarků prostřednictvím vlastností mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Aktuální téma: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Aktuální téma: Měření inkluzivních pT spekter jetů ve srážkách p+p na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Aktuální téma: Termalizace rozdělení multiplicity
doc. Boris Tomášik
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity
doc. Boris Tomášik
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Aktuální téma: Příprava na měření jetů s různými poloměry v experimentu ATLAS
Bakalářská práce: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček