Studenti EJČF - Ing

Seznam obsahuje 23 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Veronika Agafonova
Bc. Veronika Agafonova
...
Aktuální téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Dr. Václav Potoček
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Aktuální téma: PIC simulace interakce intenzivního laserového impulsu s plynným terčem v kódu EPOCH
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Aktuální téma: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů
prof. Guillermo Contreras
Pavel Gajdoš
Bc. Pavel Gajdoš
...
Aktuální téma: Návrh a optimalizace izochronní, achromatické fokusující soustavy elektronových svazků
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Martínez Gajdošová
Bc. Zuzana Martínez Gajdošová
...
Aktuální téma: Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů Psi (2S) v Pb-Pb UPC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman
Bc. Tomáš Herman
...
Aktuální téma: Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
Aktuální téma: Charakterizace monolitických detektorů pro vesmírné aplikace
Dr. Michal Marčišovský
Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Aktuální téma: Rekonstrukce podivných hadronů v jádro- jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Dr. Petr Chaloupka
Robert Líčeník
Bc. Robert Líčeník
...
Aktuální téma: Půvabné mezony v jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielcik
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Zuzana Moravcová
Bc. Zuzana Moravcová
...
Aktuální téma: Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR
Dr. Jaroslav Bielčík
Jan Půček
Bc. Jan Půček
...
Aktuální téma: Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Valentina Raskina
Bc. Valentina Raskina
...
Aktuální téma: Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Dr. Filip Křížek
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Aktuální téma: Vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku
Dr. Jiří Král
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Aktuální téma: Produkce mezonu upsilon v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR
Dr. Leszek Kosarzewski
Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Aktuální téma: Centrální exkluzivní produkce v proton- protonových srážkách
Dr. Włodzimierz Guryn
Josef Uchytil
Bc. Josef Uchytil
...
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Výzkumný úkol: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...
Aktuální téma: Aplikace metod strojového učení k identifikaci částic kosmického záření v detektoru SXRM
Dr. Michal Marčišovský
Ota Zaplatílek
Bc. Ota Zaplatílek
...
Aktuální téma: Studium top kvarku v experimentu ATLAS
Bakalářská práce: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová
Bc. Alena Zemanová
...
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí magnetických polí
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka
Bc. Vladimír Žitka
...
Aktuální téma: Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška