Studenti EJČF - Ing

Seznam obsahuje 20 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Veronika Agafonova
Bc. Veronika Agafonova
...
Aktuální téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová
Bc. Alena Bakalová
...
Aktuální téma: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Pavel Gajdoš
Bc. Pavel Gajdoš
...
Aktuální téma: Synchronizace laserových impulzů pro realizaci kolmého injektoru elektronového svazku do urychlovací fáze laserem řízené plazmové vlny
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Aktuální téma: Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů Psi (2S) v Pb-Pb UPC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman
Bc. Tomáš Herman
...
Aktuální téma: Měření koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Robert Líčeník
Bc. Robert Líčeník
...
Aktuální téma: Půvabné mezony v jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielcik
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Aktuální téma: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Zuzana Moravcová
Bc. Zuzana Moravcová
...
Aktuální téma: Měření mezonu D+ v jaderných zrážkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Šimon Novák
Bc. Šimon Novák
...
Aktuální téma: Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Dr. Petr Trávníček
Peter Príbeli
Bc. Peter Príbeli
...
Aktuální téma: Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček
Bc. Jan Půček
...
Aktuální téma: Stanovení luminozity na LHC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Aktuální téma: Urychlovačová fyzika svazku a měření parametrů svazku
Dr. Jiří Král
Josef Uchytil
Bc. Josef Uchytil
...
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Výzkumný úkol: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik
Ota Zaplatílek
Bc. Ota Zaplatílek
...
Aktuální téma: Studium top kvarku v experimentu ATLAS
Bakalářská práce: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová
Bc. Alena Zemanová
...
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí magnetických polí
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka
Bc. Vladimír Žitka
...
Aktuální téma: Výzkum vlivu teoretických neurčitostí na kinematiku jetové produkce
Dr. Miroslav Myška