Studenti EJČF - Ing

Seznam obsahuje 14 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Veronika Agafonova
Bc. Veronika Agafonova
...
Aktuální téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Dr. Václav Potoček
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Aktuální téma: PIC simulace interakce intenzivního laserového impulsu s plynným terčem v kódu EPOCH
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Aktuální téma: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů
prof. Guillermo Contreras
Pavel Gajdoš
Bc. Pavel Gajdoš
...
Dr. Miroslav Krůs
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
Aktuální téma: Charakterizace monolitických detektorů pro vesmírné aplikace
Dr. Michal Marčišovský
Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Aktuální téma: Rekonstrukce podivných hadronů v jádro- jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Dr. Petr Chaloupka
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Valentina Raskina
Bc. Valentina Raskina
...
Aktuální téma: Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Dr. Filip Křížek
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Aktuální téma: Vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku
Dr. Jiří Král
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Aktuální téma: Produkce mezonu upsilon v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR
Dr. Leszek Kosarzewski
Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Aktuální téma: Centrální exkluzivní produkce v proton- protonových srážkách
Dr. Włodzimierz Guryn
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...
Aktuální téma: Aplikace metod strojového učení k identifikaci částic kosmického záření v detektoru SXRM
Dr. Michal Marčišovský