Studenti EJČF - Bc

Seznam obsahuje 17 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Daniel Babjak
Daniel Babjak
...
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Aktuální téma: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Josef Bobek
Josef Bobek
...
Aktuální téma: Studium inkluzivní produkce jetů v jádro- jaderných srážkách
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Češka
Jakub Češka
...
Aktuální téma: Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Nikolas Denner
Nikolas Denner
...
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Ondřej Lomický
Ondřej Lomický
...
Margita Majerčáková
Margita Majerčáková
...
Aktuální téma: Studium chování nové řídící elektroniky pro Čerenkovovy a scintilační detektory Observatoře Pierra Augera
Dr. Martina Boháčová
Daniel Mihatsch
Daniel Mihatsch
...
Jitka Mrázková
Jitka Mrázková
...
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Aktuální téma: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Jakub Štěrba
Jakub Štěrba
...
Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Václav Trličík
Václav Trličík
...
Aktuální téma: Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Dr. Michal Marčišovský