Studenti EJČF - Bc

Seznam obsahuje 16 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Aktuální téma: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Josef Bobek
Josef Bobek
...
Aktuální téma: Studium inkluzivní produkce jetů v jádro- jaderných srážkách
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Češka
Jakub Češka
...
Aktuální téma: Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
David Gančarčík
David Gančarčík
...
Aktuální téma: Procesy indukované fotonem v pp srážkách v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška
David Grund
David Grund
...
Aktuální téma: Studium stability vzájemného zpoždění mezi dvěma laserovými impulzy pro realizaci dvoubublinového injektoru elektronového svazku
Dr. Miroslav Krůs
Lenka Hronová
Lenka Hronová
...
Aktuální téma: Vývoj laserového urychlovače elektronů pro ultrarychlou spektroskopii
Dr. Kateřina Falk
Tadeáš Kmenta
Tadeáš Kmenta
...
Aktuální téma: Monte Carlo simulations for VHEE radiotherapy with state-of-the-art laser accelerated electron beams parameters
Gabriele Maria Grittani
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Diana Mária Krupová
Diana Mária Krupová
...
Aktuální téma: Interpretace měření diferenciálního účinného průřezu produkce páru top kvarků v experimentu ATLAS
Dr. Roman Lysák
Margita Majerčáková
Margita Majerčáková
...
Aktuální téma: Studium chování nové řídící elektroniky pro Čerenkovovy a scintilační detektory Observatoře Pierra Augera
Dr. Martina Boháčová
Anna Mouková
Anna Mouková
...
Aktuální téma: Jádro-jaderné srážky na Velkém hadronovém urychlovači
Dr. Jaroslav Bielčík
Tomáš Novák
Tomáš Novák
...
Aktuální téma: Experimentální studium náhodných procesů v mikroskopických kvantových hardwarových generátorech náhodných událostí
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Georgij Ponimatkin
Georgij Ponimatkin
...
Aktuální téma: Strojové učení pro jetovou fyziku
Dr. Jana Bielčíková
Monika Robotková
Monika Robotková
...
Aktuální téma: Studium substruktury jetů ve srážkách těžkých iontů
Dr. Jana Bielčíková
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Aktuální téma: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Václav Trličík
Václav Trličík
...
Aktuální téma: Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Dr. Michal Marčišovský