Seznam obsahuje 17 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Veronika Agafonova (agafover)
Veronika Agafonova
...
Aktuální téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Elisabeth Andriantsarazo
...
Aktuální téma: Provázané fotony a jejich interakce s biologickými strukturami
doc. Vojtěch Petráček
Gitika Bhalla (bhallgit)
Gitika Bhalla
...
Lucie Celbová (celboluc)
Lucie Celbová
...
Aktuální téma: Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření
Dr. Miroslav Krůs
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Pavel Gajdoš
...
Aktuální téma: Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů
Dr. Miroslav Krůs
Tomáš Herman (hermato8)
Tomáš Herman
...
Aktuální téma: Extrakce signálu z fotoprodukce mesonu J/Psi v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Tadeáš Kmenta (kmenttad)
Tadeáš Kmenta
...
Mahulena Kuklová (kuklomah)
Mahulena Kuklová
...
Aktuální téma: Křemíkové pixelové detektory pro radiační zobrazování
Dr. Miroslav Havránek
Lukáš Marek (mareklu8)
Lukáš Marek
...
Aktuální téma: Produkce jetů s vysokou příčnou hybností v hadron-hadronových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Zuzana Moravcová
...
Aktuální téma: Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů
Dr. Jaroslav Bielčík
Jan Půček (pucekjan)
Jan Půček
...
Aktuální téma: Stanovení luminozity v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Valentina Raskina (raskival)
Valentina Raskina
...
Aktuální téma: Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií
Dr. Filip Křížek
Marek Rost (rostmare)
Marek Rost
...
Aktuální téma: Rekonstrukce a analýza dat experimentu STAR s využitím pokročilých paralelních algoritmů
Dr. Petr Chaloupka
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Ondřej Sedláček
...
Aktuální téma: Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC
Dr. Marek Taševský
Jakub Štula (stulajak)
Jakub Štula
...
Aktuální téma: Difrakce na experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Aleš Vlk (vlkales2)
Aleš Vlk
...
Aktuální téma: Experimentální studium elektrických a optických vlastností tubulinu a mikrotubulů in vitro a in vivo
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka (zitkavla)
Vladimír Žitka
...
Aktuální téma: Měření dvou-jetových událostí v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška