Seznam obsahuje 55 členů
Jméno, kontakt
Studium
Práce
Školitel
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Magisterské
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
Gitika Bhalla (bhallgit)
Gitika Bhalla
...
Bakalářské
3. ročník
Karel Boháček (bohackar)
Ing. Karel Boháček
...
Doktorské
Doc. Vojtěch Petráček
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Magisterské
Aktuální téma: Event averaging and event-shape sorting as seen by femtoscopy
Výzkumný úkol: Exkluzivní femtoskopie
Bakalářská práce: N/A
doc. Boris Tomášik
Ekaterina Eremenko (eremeeka)
Ekaterina Eremenko
...
Bakalářské
Aktuální téma: Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
Magisterské
3. ročník
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Synchronizace laserových impulzů pro realizaci kolmého injektoru elektronového svazku do urychlovací fáze laserem řízené plazmové vlny
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Magisterské
Aktuální téma: Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů Psi (2S) v Pb-Pb UPC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Petr Gallus (gallupet)
Ing. Petr Gallus
...
Doktorské
Aktuální téma: Heavy flavour production in ion-ion collisions at LHC
Dr. Václav Vrba
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Měření koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Magisterské
Aktuální téma: Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR
Bakalářská práce: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
David Horák (horakda6)
Ing. David Horák
...
Doktorské
2. ročník
Aktuální téma: Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Jaroslava Hrtánková (hrtanjar)
Ing. Jaroslava Hrtánková
...
Doktorské
Aktuální téma: Výpočty vázaných stavů antibaryonů v atomových jádrech
Dr. Jiří Mareš
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Petr Jačka (jackapet)
Ing. Petr Jačka
...
Doktorské
Aktuální téma: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Dr. Roman Lysák
Tomáš Jakoubek (jakouto2)
Ing. Tomáš Jakoubek
...
Doktorské
Aktuální téma: High precision measurements in flavour physics at LHC ATLAS
Dr. Václav Vrba
Anežka Kabátová (kabatane)
Anežka Kabátová
...
Bakalářské
Aktuální téma: Charakteristika polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace
Dr. Michal Marčišovský
Martin Klíštinec (klistmar)
Martin Klíštinec
...
Bakalářské
Aktuální téma: Studium QGP média pomocí těžkých kvarkonií
Dr. Olga Rusňáková
Tadeáš Kmenta (kmenttad)
Tadeáš Kmenta
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Monte Carlo simulations for VHEE radiotherapy with state-of-the-art laser accelerated electron beams parameters
Gabriele Maria Grittani
Michal Kocan (kocanmi3)
Ing. Michal Kocan
...
Doktorské
3. ročník
Aktuální téma: Studium puvabnych mesonu v jadro-jadernych srazkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Lukáš Kramárik (kramaluk)
Ing. Lukáš Kramárik
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Open Charm Production at STAR
Dr. Jaroslav Bielčík
Jakub Kubát (kubatja8)
Jakub Kubát
...
Bakalářské
Aktuální téma: Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Roman Lavička (lavicro1)
Ing. Roman Lavička
...
Doktorské
1. ročník
prof. Guillermo Contreras
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Magisterské
Aktuální téma: Půvabné mezony v jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielcik
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Marek Matas (matasma2)
Ing. Marek Matas
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Phenomenological studies of QCD at high energies
Bakalářská práce: N/A
Prof. Guillermo Contreras
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Měření mezonu D+ v jaderných zrážkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Magisterské
3. ročník
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Dr. Petr Trávníček
Tomáš Novák (novakt36)
Tomáš Novák
...
Bakalářské
Aktuální téma: Experimentální studium náhodných procesů v mikroskopických kvantových hardwarových generátorech náhodných událostí
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Radek Novotný (novotr14)
Ing. Radek Novotný
...
Doktorské
1. ročník
Aktuální téma: Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS
Dr. Václav Vrba
Ondřej Penc (pencondr)
Ing. Ondřej Penc
...
Doktorské
Aktuální téma: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
doc. Vojtěch Petráček
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Magisterské
3. ročník
Aktuální téma: Stanovení luminozity na LHC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Valentina Raskina (raskival)
Valentina Raskina
...
Bakalářské
3. ročník
Aktuální téma: Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií
Dr. Filip Křížek
Pablo Rodríguez Ramos (rodripab)
Mgr. Pablo Rodríguez Ramos
...
Doktorské
Aktuální téma: Experimental study of changes in life-time and/or masses of ρ a ω mesons produced by pion beam in nucleus.
Diplomová práce: N/A
Výzkumný úkol: N/A
Bakalářská práce: N/A
Dr Andrej Kugler
Martin Schäfer (schafma2)
Ing. Martin Schäfer
...
Doktorské
Dr. Jiří Mareš
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Magisterské
3. ročník
Miroslav Šimko (simkomir)
Ing. Miroslav Šimko
...
Doktorské
Aktuální téma: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů
doc. Boris Tomášik
Michal Špaček (spacemi4)
Ing. Michal Špaček
...
Doktorské
Aktuální téma: Dynamika antivodíku v elektrických a magnetických polích a aplikace při konstrukci pastí na antivodík
Doc. Vojtěch Petráček
Jaroslav Štorek (storejar)
Jaroslav Štorek
...
Bakalářské
Aktuální téma: Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC
Dr. Olga Rusňáková
Tomáš Truhlář (truhltom)
Tomáš Truhlář
...
Bakalářské
Aktuální téma: Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů v zrážkach d/p+Au
Dr. Jaroslav Bielčík
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Magisterské
1. ročník
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Výzkumný úkol: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik