Seznam obsahuje 18 členů
Jméno, kontakt
Profesní zájmy
Jiří Adam (adamjiri)
prom. fyz. Jiří Adam, CSc.
...
Dagmar Adamová (adamodag)
RNDr. Dagmar Adamová, CSc.
...
* GRID výpočetní systémy
* Offline zpracování dat experimentu ALICE
Jana Bielčiková (bielcikova)
RNDr. Jana Bielčiková, Ph.D.
...
* Studium vlastností jetů v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
* Hadron-hadronové korelace v jaderných srážkách
* Produkce podivných částic v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
Jiří Chudoba (chudoba)
RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
...
* Studium top kvarku ze simulací a dat experimentu ATLAS
* Analýza dat na gridu
Svatopluk Civiš (civis)
Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
...
Oldřich Kepka (kepka)
Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
...
* Soft QCD fyzika(měření underlying eventů produkce jetů a vektorových bosonů)
* Fenomenologie exkluzívní produkce dileptonů na urychlovači LHC
David Krejčiřík (krejcirik)
Mgr. David Krejčiřík, DSc.
...
Petr Kulhánek (kulhanek)
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
...
Petr Závada (petrzav)
Mgr. Petr Závada, CSc.,DSc.
...
* spinová struktura protonu
* výpočty procesů v rámci kovariantního přístupu
* GPD a TMD partonové distribuční funkce
Vladislav Šimák (simakvla)
prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
...
* Měření vlastnosti top kvarku - hmota, spinové korelace
* Hledání fyziky za Standardním modelem - gravitony, extra dimenze, černé díry, ...
Svetlana Kushpil (skushpil)
Svetlana Kushpil, CSc.
...
* Analýza dat z křemíkových driftových detektorů ALICE
Pavel Staroba (staropav)
RNDr. Pavel Staroba, CSc.
...
* Fyzika Standardniho Modelu
* Produkce vektorových mezonů a inkluzivní produkce hadronů v hadron-jaderných srážkách
* Měření diferenciálního účinného průřezu pro produkci Z bosonu v proton-protonových srážkách, rozpadajícího se na elektron-pozitronový pár
* Monte-Carlo manažer pracovní skupiny Standardního Modelu
* Směšování kvarků ve formalismu matice CKM (historie objevů kvarků, jejich vlastnosti a parametry směšovací CKM matice; jejich experimentální měření)
Michal Šumbera (sumbera)
doc. Michal Šumbera, CSc.,
...
* Femtoskopie a korelace identických a neidentických částic
* Produkce hadronů v proton-jaderných interakcí a ve srážkách těžkých jader
Marek Taševský (tasevsky)
Mgr. Marek Taševský, Ph.D.
...
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS
* Vývoj dopředných detektorů v experimentu ATLAS
* Fenomenologie QCD, difrakce, foton, fragmentační funkce
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při nízkých luminozitách
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při vysokých luminozitách
Petr Trávníček (travnicek)
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
...
* Fyzika vysokoenergetického kosmického záření
* Vývoj atmosférické spršky kosmického záření
* Analýza dat na Observatoři Pierra Augera
* Měřicí metody spršek kosmického záření
Jakub Vícha (vichajak)
Ing. Jakub Vícha, Ph.D.
...
* Složení kosmického záření
* Testování modelů hadronických interakcí
* Modelový rozvoj atmosférických spršek
* Analýza dat na Observatoři Pierra Augera
Vasilij Kushpil (vkushpil)
Vasilij Kushpil, CSc.
...
* Vývoj elektroniky pro projekt HFT experimentu STAR
* Lavinové polovodičové detektory
Miroslav Znojil (znojil)
prom. fyz. Miroslav Znojil, DrSc.
...