Externí pracovníci

Seznam obsahuje 14 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Profesní zájmy
Dagmar Adamová
RNDr. Dagmar Adamová, CSc.
...
* GRID výpočetní systémy
* Offline zpracování dat experimentu ALICE
Jiří Chudoba
RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
...
* Analýza dat na gridu
Svatopluk Civiš
Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
...
Oldřich Kepka
Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
...
* Soft QCD fyzika(měření underlying eventů produkce jetů a vektorových bosonů)
* Fenomenologie exkluzívní produkce dileptonů na urychlovači LHC
David Krejčiřík
Mgr. David Krejčiřík, DSc.
...
Petr Kulhánek
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
...
Petr Závada
Mgr. Petr Závada, CSc.,DSc.
...
* spinová struktura protonu
* výpočty procesů v rámci kovariantního přístupu
* GPD a TMD partonové distribuční funkce
Vladislav Šimák
prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
...
* Měření vlastnosti top kvarku - hmota, spinové korelace
* Hledání fyziky za Standardním modelem - gravitony, extra dimenze, černé díry, ...
Svetlana Kushpil
Svetlana Kushpil, CSc.
...
* Analýza dat z křemíkových driftových detektorů ALICE
Pavel Staroba
RNDr. Pavel Staroba, CSc.
...
* Fyzika Standardniho Modelu
* Produkce vektorových mezonů a inkluzivní produkce hadronů v hadron-jaderných srážkách
* Měření diferenciálního účinného průřezu pro produkci Z bosonu v proton-protonových srážkách, rozpadajícího se na elektron-pozitronový pár
* Monte-Carlo manažer pracovní skupiny Standardního Modelu
* Směšování kvarků ve formalismu matice CKM (historie objevů kvarků, jejich vlastnosti a parametry směšovací CKM matice; jejich experimentální měření)
Marek Taševský
Mgr. Marek Taševský, Ph.D.
...
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS
* Vývoj dopředných detektorů v experimentu ATLAS
* Fenomenologie QCD, difrakce, foton, fragmentační funkce
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při nízkých luminozitách
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při vysokých luminozitách
Petr Trávníček
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
...
* Fyzika vysokoenergetického kosmického záření
* Vývoj atmosférické spršky kosmického záření
* Analýza dat na Observatoři Pierra Augera
* Měřicí metody spršek kosmického záření
Vasilij Kushpil
Vasilij Kushpil, CSc.
...
* Vývoj elektroniky pro projekt HFT experimentu STAR
* Lavinové polovodičové detektory
Miroslav Znojil
prom. fyz. Miroslav Znojil, DrSc.
...