Seznam obsahuje 14 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Filip Garaj (garajfil)
Bc. Filip Garaj
...
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Matej Hazala (hazalmat)
Bc. Matej Hazala
...
Aktuální téma: Rozptyl na magnetickém toku Aharonova-Bohma v rovině
prof. Pavel Šťovíček
Jaroslav Kňap (knapjaro)
Bc. Jaroslav Kňap
...
Aktuální téma: Quantization of Weyl's gravity
Bakalářská práce: Kvantování Weylovy gravitace
Ing. Petr Jizba, PhD
Juraj Kováč (kovacjur)
Bc. Juraj Kováč
...
Tereza Kurimaiová (kurimter)
Bc. Tereza Kurimaiová
...
Aktuální téma: Domains with Robin boundary conditions: spectral bounds and numerics
Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc.
Pavel Lokvenc (lokvepav)
Bc. Pavel Lokvenc
...
Jan Mazáč (mazacja2)
Bc. Jan Mazáč
...
Aktuální téma: Modely kvazikrystalů se soběpodobností
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Jan Šmejkal (smejkj12)
Bc. Jan Šmejkal
...
Aktuální téma: Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Vojtěch Šmíd (smidvoj2)
Bc. Vojtěch Šmíd
...
Daniel Štěrba (sterbda2)
Bc. Daniel Štěrba
...
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Zlata Tabachová (tabaczla)
Bc. Zlata Tabachová
...
Vojtěch Teska (teskavoj)
Bc. Vojtěch Teska
...
Michal Tichý (tichym12)
Bc. Michal Tichý
...
Aktuální téma: Užití studia symetrií parciálních diferenciálních rovnic v analýze difuzní rovnice
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
Patrik Urban (urbanpat)
Bc. Patrik Urban
...
Aktuální téma: Konformní gravitace
Ing. Petr Jizba Ph.D.