Seznam obsahuje 27 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Aktuální téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Aktuální téma: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Aktuální téma: Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Aktuální téma: Event averaging and event-shape sorting as seen by femtoscopy
Výzkumný úkol: Exkluzivní femtoskopie
Bakalářská práce: N/A
doc. Boris Tomášik
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Aktuální téma: Synchronizace laserových impulzů pro realizaci kolmého injektoru elektronového svazku do urychlovací fáze laserem řízené plazmové vlny
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Aktuální téma: Měření koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Aktuální téma: Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR
Bakalářská práce: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
doc. Vojtěch Petráček
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Dr. Olga Rusňáková
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Aktuální téma: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Aktuální téma: Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Aktuální téma: Měření mezonu D+ v jaderných zrážkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Aktuální téma: Určení poměru fragmentačních frakcí b-kvarku v pp srážkách na experimentu ATLAS na LHC
Ing. Tomáš Jakoubek
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Aktuální téma: Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Aktuální téma: Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Aktuální téma: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Aktuální téma: Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Aktuální téma: Stanovení luminozity na LHC
doc. Guillermo Contreras Nuno
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Dr. Marek Taševský
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů
doc. Boris Tomášik
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Aktuální téma: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Výzkumný úkol: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka (zitkavla)
Bc. Vladimír Žitka
...
Aktuální téma: Výzkum vlivu teoretických neurčitostí na kinematiku jetové produkce
Dr. Miroslav Myška