Seznam obsahuje 6 členů
Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Gitika Bhalla (bhallgit)
Gitika Bhalla
...
Tadeáš Kmenta (kmenttad)
Tadeáš Kmenta
...
Valentina Raskina (raskival)
Valentina Raskina
...
Aktuální téma: Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií
Dr. Filip Křížek
Marek Rost (rostmare)
Marek Rost
...
Aktuální téma: Rekonstrukce a analýza dat experimentu STAR s využitím pokročilých paralelních algoritmů
Dr. Petr Chaloupka
Jakub Štula (stulajak)
Jakub Štula
...
Aktuální téma: Difrakce na experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Aleš Vlk (vlkales2)
Aleš Vlk
...
Aktuální téma: Experimentální studium elektrických a optických vlastností tubulinu a mikrotubulů in vitro a in vivo
doc. Vojtěch Petráček