Témata prací

Alternativne metody mereni hmotnosti top kvarku v experimentu ATLAS na urychlovaci LHC
Aplikace formalismu Greenovskych funkci k popisu procesu na jadernych tercicich
Aplikace strojového učení pro Electron Ion Collider
Charakteristika dopředného difraktivního detektoru
Charakteristika fotonásobičů pro dopředný difraktivní detektor
Dopředná fyzika v experimentu ATLAS
Elektromagnetické procesy na experimentu STAR
Experimentální stanovení intenzit záření gama v rozpadové řadě 83Rb/83mKr /83Kr
Fluktuace multiplicity v malých intervalech hybnosti
Fotoprodukce exotických mezonů na protonech
Fotoprodukce mesonů na protonech
Fyzika jetů na LHC
Hydrodynamika ve srážkách těžkých iontů
Hyperonové rezonance ve fotoprodukci kaonů
Inklusivní produkce neutrálních částíc v centrální části experimentu STAR
Jaderná hmota v extremních podmínkách
Kolektivita v srážkách velkých a malých systémů
Komplexita z jednoduchosti ve struktuře atomových jader
Konstrukce a sestavení detektorů FDD a MFT v experimentu ALICE
Kvantové algoritmy pro použití v částicové fyzice
Kvarkovo-hadronový fázový přechod a fluktuace počtu částic
Longitudinální stabilita svazku elektronů na EuXEL a FLASH v DESY, upgrade senzoru
Měření luminozity na Electron Ion Collider
Měření silné interakce pomocí světla při nejvyšších energií LHC
Miony ve sprškách kosmického záření
Nabojova asymetrie v produkci paru top kvarku v experimentu ATLAS na urychlovaci LHC
Numerické řešení Balitsky-Kovchegovovy evoluční rovnice
Otevřená data z LHC experimentu ATLAS
Otevřená data z Observatoře Pierra Augera
Partonová saturace aneb kolik gluonů je v protonu?