Nevybrali jste si?

UPOZORNĚNÍ!

  • Od 2023 funguje nová verze KOS i pro zadávaní semestrálních prací a zatím není automaticky provázáno s tématy uvedenými zde. --> Pokud zde nenaleznete vhodné téma, můžete zkusit ještě KOS:
  • Státní zkoušky -> Vypsaná rámcová témata (pokud se nenabídnou žádná témata --> zaškrtnout Zobrazit rámcová témata celé fakulty a filtrovat s obor/specializace BFIFPTF)

 

Další práce v jednání …

Studenti si samozřejmě mohou dohodnout konkrétní práci i sami na pracovišti, které si vyhlédnou a mohou se pokusit samostatně zkontaktovat někoho, kdo se věnuje oblasti, která je zajímá. Je rozhodně nemalá šance úspěchu takto cíleně projevovaného zájmu. Mohou zkusit tato pracoviště:

• Oddělení Tokamak Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Oddělení Impulsní systémy Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Oddělení Termické plazma Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Oddělení Materiálového inženýrství Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. ----> Nabídka prací
 Oddělení Laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. (PALS)
 Oddělení TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Tokamak GOLEM na KF FJFI ČVUT
 Na ELI, specielně návrhy témat na adrese
 Ústav fyziky materiálů AV ČR
 Centrum výzkumu Řež
 Silnoproudé výboje na FEL ČVUT (Z pinč)

Kontaktní osoba pro:

• Analýza dat / Rychlé částice v tokamakovém plazmatu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)
• Nestability (např. pilová nestabilita a její vliv na další procesy), vyzářený výkon plazmatu, tomografické rekonstrukce elektromagnetického záření plazmatu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)
• Spektroskopická diagnostika / parametry iontů v tokamakovém plazmatu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)
• Diagnostika plazmatu pomocí lithiového svazku / měření elektronové hustoty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)
• Fúzní energetika / Vývoj Hallových detektorů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)
• Škálování tepelných toků na divertor COMPASSu / Rychlé měření během ELM nestabilit: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(webpage)
• Počítačové modelování plazmatu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)
• Modelování magnetických polí v tokamaku / Magnetická diagnostika - konstrukce senzorů a zpracování dat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)
• Sondová diagnostika (fitování voltampérových charakteristik Langmuirových sond, zpracování dat ze sondových polí, srovnání s Ball-pen sondami): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (webpage)