Centrum pro fyziku ultrarelativistických jaderných srážek

Oficiální web Centra pro fyziku ultrarelativistických jaderných srážek (CFRJS) najdete na http://physics.fjfi.cvut.cz/cfrjs/.

CFRJS pravidelně organizuje semináře, kterého se účastní pracovníci a studenti fyzikální skupin: Experiment ALICE, Experiment STAR a Teorie a fenomenologie fyziky srážek těžkých iontů. Semináře se pravidelně účastní i zvaní zahraniční hosté i kolegové z experimentů ATLAS a AEgIS.  

 

Program semináře CFRJS

Seminář vždy začíná pátek v 9:45 v místnosti B-114.

13.10.2017
Bakalová

20.10.2017
Lavička, Matas

27.10.2017
Kocan, Kramárik

24.11.2017
Spoločná s UJF: Šumbera, Horák

1.12.2017
Minikonference Řež

8.12.2017
Seminár: Jaroslava Hrtánková