Experiment ATLASATLAS logo

ATLAS – a Toroidal LHC Aparatus – is a particle experiment on the Large Hadron Collider (LHC) in the laboratory CERN (near Geneva in Switzerland). Its main purpose is to follow proton-proton collisions at high energies. The objective of the ATLAS experiment is not only a detailed study of already known, observed particles, but particularly the search for as yet unknown, hypothetical particles , such as the Higgs boson or discoveries beyond the limit of particle physics.   Recently a number of theories have emerged waiting to be experimentally confirmed or refuted.

Group Members

Faculty

Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: 119, Břehová 7, Praha, phone: 420224358289
Field of interest:
* produkce jetů v QCD, jetové algoritmy

Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: 13, Břehová 7, Praha, phone: 420224358356
Field of interest:
* Fenomenologie a simulace dvojitého partonového rozptylu.
* Analýza dat z experimentu ATLAS pro koncový stav Z + jets.

External co-workers

RNDr. Pavel Staroba, CSc.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Field of interest:
* Fyzika Standardniho Modelu
* Produkce vektorových mezonů a inkluzivní produkce hadronů v hadron-jaderných srážkách
* Měření diferenciálního účinného průřezu pro produkci Z bosonu v proton-protonových srážkách, rozpadajícího se na elektron-pozitronový pár
* Monte-Carlo manažer pracovní skupiny Standardního Modelu
* Směšování kvarků ve formalismu matice CKM (historie objevů kvarků, jejich vlastnosti a parametry směšovací CKM matice; jejich experimentální měření)

Mgr. Marek Taševský, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: FZU
Field of interest:
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS
* Vývoj dopředných detektorů v experimentu ATLAS
* Fenomenologie QCD, difrakce, foton, fragmentační funkce
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při nízkých luminozitách
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při vysokých luminozitách

Students

Ing. Petr Jačka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Roman Lysák
Topic: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic

Ing. Lukáš Novotný
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Václav Vrba
Topic: Studium B fyziky na experimentu ATLAS

Ing. Ondřej Penc
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: doc. Vojtěch Petráček
Topic: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS

Ing. Ota Zaplatílek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Zdeněk Hubáček
Topic: Produkce Jetů v proton-protonových srážkách

Bc. David Gančarčík
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor:
Topic: