Publications

 

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, Vše

 

Publikace z VVVS - 2000

Počet záznamů: 30, dotaz trval: s, datum: 2021-05-10T00:00:02.688+02:00

Šnobl, L.; Construction of Quantum Doubles from Solutions of Yang-Baxter System
Czechoslovak Journal of Physics. 2000, 50(1), 187-192. ISSN 0011-4626.; 2000
Maršák, Z. - Havránková, E.; Sbírka řešených příkladů z fyziky ( Termika a molekulová fyzika)
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02197-1.; 2000
Maršák, Z.; Termodynamika a statistická fyzika
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-01401-0.; 2000
Pospíšil, S.; Neutrons and their Detection
[Unpublished Lecture] Mitthoegskolan. 2000-12-14.; 2000
Chren, D. - Horažďovský, T. - Kohout, Z. - Lebel, C. - Leroy, C. - Linhart, V. - Pospíšil, S., - Sopko, B.; Vlastnosti křemíkových MESA detektorů vysokoenergetických částic
In: Sborník příspěvků ze semináře Odborné skupiny Polovodiče Fyzikální sekce JČMF. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. pp. 22.; 2000
Chren, D. - Kohout, Z. - Linhart, V. - Pospíšil, S., - Sopko, B.; Study of the Characteristics of Silicon MESA Radiation Detectors
[Research Report] Genéve: CERN, 2000. Report no. CERN/LEB 2000-005.; 2000
Jarron, P. - Čechák, T. - Klusoň, J. - Pospíšil, S. - Sopko, B., - Wilhelm, I.; Study of the Radiation Tolerance of ICs for LHC
[Research Report] Genéve: CERN, 2000. Report no. CERN/LHCC 2000-003.; 2000
Štekl, I.; Measurement of Double Beta Decay - Experiments TGV and NEMO
[Unpublished Lecture] International Radiation Physics Society. 2000-06-05.; 2000
Pospíšil, S. - Bečvář, F. - Granja, C. - Kubašta, J., - Telezhnikov, S.A.; Secondary Gamma Transitions in 159Gd After Neutron Capture at Isolated Resonances
Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. 2000, 105(1), 173-176. ISSN 1044-677X.; 2000
Krlín, L. - Stöckel, J., - Svoboda, V.; Stochastic (ExB) Diffusion of Ions in a Spatially Periodical Potential Field
Physica Scripta. 2000,(T84), 221-224. ISSN 0031-8949.; 2000
Krlín, L. - Kuhn, S., - Svoboda, V.; Radial Electric Field Generation During Anomalous ExB Impurity Diffusion
In: Proceedings 2000 ICPP. New York: American Physical Society, 2000. pp. 1.; 2000
Krlín, L. - Kuhn, S. - Stöckel, J., - Svoboda, V.; Radial Electric Field Generation During Anomalous ExB Ion Diffusion
In: Europhysics Conference Abstracts Series Volume 24B (CD-ROM). Mulhouse: EPS, 2000.; 2000
Törmä, P. - Jex, I.; Hamiltonians for Ising-Type Quantum Networks
Journal of Modern Optics. 2000, 47(1), 1-10. ISSN 0950-0340.; 2000
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Parametric Down-Conversion and Maximal Pump Depletion
Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics. 2000,(2), 265-270. ISSN 1464-4266.; 2000
Meneghini, S. - Jex, I.; Atomic Motion in Longitudinally Modulated Light Crystals
Laser Physics. 2000,(10), 116-122. ISSN 1054-660X.; 2000
Jex, I. - Alber, G.; Rotational Wavepacket Dynamics of the C_60 Molecule
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2000,(33), 1663-1674. ISSN 0953-4075.; 2000
Jex, I. - Chadzitaskos, G., - Tolar, J.; Passive Optical Networks
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 70. ISBN 80-01-02229-3.; 2000
Tolar, J. - Beneš, M. - Burdík, Č. - Gemperle, F. - Havlíček, M. - Hlavatý, L. - Chadzitaskos, G. - Jex, I. - Kůs, V. - Pelantová, E., - Šťovíček, P.; Mathematical Methods in the Physics of Microworld
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 63. ISBN 80-01-02229-3.; 2000
Tolar, J. - Havlíček, M., - Pelantová, E.; International Education of Students and PhD Students in the Doppler Institute
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 59. ISBN 80-01-02229-3.; 2000
Hlavatý, L.; On the Lax Formulation of Generalized SU(2) Principal Models
Physics Letters A. 2000,(271), 207-212. ISSN 0375-9601.; 2000
Hlavatý, L.; Principal Models on a Solvable Group with Nonconstant Metric
Physics Letters A. 2000,(275), 419-423. ISSN 0375-9601.; 2000
Štekl, I. ed. - Nosek, D. ed., - Suhonen, J. ed.; Proceedings of the Workshop on Calculation of Double-Beta-Decay Matrix Elements
Praha, 1999-07-20/1999-07-23. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2000.; 2000
Kovalík, A. - Štekl, I.; Some Natural Atomic Level Widths of Ge, Pm, Dy and Ho
In: Proceedings of 50-th International Conference on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure. St. Petersburg: Rossijskaja akademija nauk, 2000. pp. 180.; 2000
Kovalík, A. - Štekl, I.; The Predicted Strong Influence of the Relativistic Effects on KL1L3(3P0) Auger Transition Rate Proved for Z=32, 45 and 61
In: Proceedings of 50-th International Conference on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure. St. Petersburg: Rossijskaja akademija nauk, 2000. pp. 178.; 2000
Kovalík, A. - Štekl, I.; The KLL Auger Spectrum of 145Pm from the EC-decay of 145Sm
In: Proceedings of 50-th International Conference on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure. St. Petersburg: Rossijskaja akademija nauk, 2000. pp. 177.; 2000
Kovalík, A. - Štekl, I.; Improved Energy Values of the 13.2 keV E2 Transition in 73Ge and the 61.2 keV M1 Transition in 145Pm
In: Proceedings of 50-th International Conference on Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure. St. Petersburg: Rossijskaja akademija nauk, 2000. pp. 174.; 2000
Brudanin, V.B. - Štekl, I.; Double-Beta Decay of 48Ca in the TGV Experiment
In: Proceedings of the Second International Conference on Nonaccelerator New Physics. St. Petersburg: Rossijskaja akademija nauk, 2000. pp. 1292-1295.; 2000
Lindstrom, G. - Casse, G.L. - Leroy, C. - Pospíšil, S. - Sopko, B., - Kohout, Z.; Developements for Radiation Hard Silicon Detectors by Defect Engineering
In: 6th Workshop on Electronics for LHC Experiments. Krakow: FAST PLK, 2000. pp. 280-285.; 2000
Tolar, J. - Čechák, T. - Pospíšil, S. - Sodomka, J. - Sopko, B. - Šiňor, M., - Vratislav, S.; Fundamental Experiments in Physics of Microworld
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 54. ISBN 80-01-02229-3.; 2000
Kubašta, J.; Alpha Spectrometric Study of the Mobility of 216Po Ions in Gases
Praha: Defense date 2000-05-13. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů.; 2000