Publications

 

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, Vše

 

Publikace z VVVS - 1998

Počet záznamů: 37, dotaz trval: s, datum: 2021-05-10T00:00:02.688+02:00

Štoll, I.; Joannes Marcus Marci and Mechanics
In: Joannes Marcus Marci, a Seventeenth-century Bohemian Polymath. Praha: Karolinum, 1998, pp. 125-153. ISBN 80-7184-475-6.; 1998
Štekl, I. ed. - Suhonen, J. ed. - Civitarese, O. ed., - Jullian, S. ed.; Proceedings of the Workshop on Calculation of Double-Beta-Decay Elements
Praha, 1997-05-27/1997-05-31. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 1998.; 1998
Svoboda, V. - Stöckel, J., - Krlín, L.; Diffusion Character of Ion Motion in the Magnezited Plasma with Spatially Periodical Electric Field
Acta Polytechnica. 1998, 38 99. ISSN 1210-2709.; 1998
Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Sopko, B. - Šiňor, M., - Štekl, I.; Update on Progress with ATLAS Full-sized Prototyp Detectors
[Unpublished Lecture] University of Melbourne. 1998-06-21.; 1998
Štekl, I. - Janout, Z. - Pospíšil, S. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Brudanin, VB. - Egorov, VG. - Kovalik, A. - Kovalenko, VE. - Rukhadze, NI - Sandukovsky, VG. - Timkin, VV - Vylov, T. - Zaparov, C. - Briancon, C. - Vorobel, V., - Salamatin, A.V.; Present Status and Future of the Experiment TGV
Czechoslovak Journal of Physics. 1998, 48(1), 165-166. ISSN 0011-4626.; 1998
Pospíšil, S. - Sodomka, J., - Štekl, I.; The Shielding of the ATLAS Forward Region from the Point of View of Materials Technology and Some Construction Aspects
[Technical Report] 1998. Report no. ATL-TECH-98-033.; 1998
Pospíšil, S. - Štekl, I. - Sodomka, J., - Leroy, C.; Remarks on a Concept of the ATLAS Forward Region Shielding
[Technical Report] 1998. Report no. TECH-No-032.; 1998
Pospíšil, S. - Granja, C., - Kubašta, J.; Secondary Gamma Transitions in 159Gd After Neutron Capture at Isolated Resonances
In: NUKLEONIKA'98. Praha: ÚJI, 1998. pp. 37-38. ISBN 80-7073-066-8.; 1998
Sodomka, J. - Leroy, C. - Palla, J. - Pospíšil, S., - Štekl, I.; The Shielding of the ATLAS Forward Region from the Point of View of Materials Technology and Some Construction Aspects
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998. Report no. 1.; 1998
Leroy, C. - Pospíšil, S. - Štekl, I., - Sodomka, J.; Remarks on a Concept of the ATLAS Forward Region Shielding
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1998.; 1998
Lehar, F. - Janout, Z.; Rezonanční struktury v nukleon-nukleonovém rozptylu při středních energiích
In: NUKLEONIKA'98. Praha: ÚJI, 1998. pp. 44. ISBN 80-7073-066-8.; 1998
Janout, Z. - Lehar, F.; Parametry dvojného rozptylu v pružné pp interakci v intervalu energií 1.80 - 2.80 GeV
In: NUKLEONIKA'98. Praha: ÚJI, 1998. pp. 33. ISBN 80-7073-066-8.; 1998
Lehar, F. - Janout, Z.; Structures in Nucleon - Nucleon Scattering at Intermediate Energies
Acta Polytechnica. 1998, 38(3), 67-70. ISSN 1210-2709.; 1998
Janout, Z. - Lehar, F.; Rescattering Observables in pp pp from 1.80 to 2.80 GeV
Acta Polytechnica. 1998, 38(3), 71-72. ISSN 1210-2709.; 1998
Matějka, K. - Štoll, I.; Informační středisko JE Temelín
Praha: SNTL, 1998.; 1998
Pospíšil, S.; Pracovní a studijní příležitosti v CERN
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1998, 98(3), 11-12.; 1998
Patera, J. - Tolar, J.; On Gradings of Lie Algebras and Representations
In: Lie Theory and Its Applications in Physics II. Singapore: World Scientific, 1998, pp. 239-248.; 1998
Tolar, J.; Graded Contractions of Lie Algebras of Physical Interest
In: Algebraic Methods and Theoretical Physics. Montréal: Université de Montréal, 1998, pp. 258-271.; 1998
Pospíšil, S. - Granja, C., - Kubašta, J.; Secondary Gamma-Transitions of 159Gd Observed in Radiative Neutron Capture
In: NUKLEONIKA'98. Praha: ÚJI, 1998. pp. 58. ISBN 80-7073-066-8.; 1998
Pospíšil, S. - Granja, C., - Kubašta, J.; Secondary Gamma-Rays in 159Gd After Neutron Capture at Isolated Resonances
Acta Polytechnica. 1998, 38(3), 37-38. ISSN 1210-2709.; 1998
Allgower, C.E. - Janout, Z., - Lehar, F.; pp Elastic Scattering Polarization Transfer Konno and Depolarization Donon Between 1.94 and 2.80 GeV
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 1998, C5(3), 453-460. ISSN 1434-6001.; 1998
Allgower, C.E. - Janout, Z., - Lehar, F.; Angular Dependence of pp Spin Correlation and Rescettering Observables Between 1.80 and 2.10 GeV
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 1998, C1(1), 131-138. ISSN 1434-6001.; 1998
Allgower, C.E. - Janout, Z., - Lehar, F.; The pp Elastic Scattering Analyzing Power Measured with the Polarized Beam and the Unpolarized Target Between 1.98 and 2.80 GeV
Nuclear Physics A. 1998, A637(2), 231-242. ISSN 0375-9474.; 1998
Ball, J. - Janout, Z., - Lehar, F.; Direct Reconstruction of np Elastic Scattering Amplitudes Between 0.80 and 1.1 GeV
Il Nuovo Cimento. 1998, A111(1), 13-33.; 1998
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Finite-Dimensional * - Product and Matrix Algebras
In: Quantization, Coherent States, and Poisson Structures. Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1998, pp. 131-134. ISBN 83-01-12758-9.; 1998
Kolros, A. - Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.; Vybrané analytické metody pro sledování životního prostředí
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 301-302.; 1998
Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Kolros, A. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.; Vybrané analytické metody pro životní prostředí
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01760-5.; 1998
Casse, G.L. - Koníček, J. - Lemeilleur, F. - Leroy, C. - Linhart, V. - Pospíšil, S., - Sopko, B.; Charge Collection Efficiency of Silicon Detectors Measured with Heavy Charged Particles
In: Proc. of the 3rd ROSE Workshop on Radiation Hardening of Silicon Detectors. Hamburg: DESY, 1998. p. 9.; 1998
Lehar, F. - Janout, Z.; Direct Reconstruction of Isosinglet Amplitudes for Nucleon-Nucleon Elastic Scattering
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 1998, C5(1), 57-61. ISSN 1434-6001.; 1998
Havránková, E. - Havránek, A. - Koníček, J. - Maršák, Z. - Pospíšil, S. - Svoboda, V., - Uhlíř, M.; Fyzika 1
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01837-7.; 1998
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Difrakční systém
Czech Republic. Patent CZ 7604. 1998-07-10.; 1998
Chadzitaskos, G. - Odzijewicz, A.; Para-Grassmann Star Product Calculation
Letters in Mathematical Physics. 1998, 98(2), 199-209. ISSN 0377-9017.; 1998
Tittonen, I. - Stenholm, S., - Jex, I.; Stepwise Phase Modulation of Atoms Coupled to a Quasi-Continuum of States in a Cavity
Journal of Modern Optics. 1998, 45(1), 23-33. ISSN 0950-0340.; 1998
Gosman, A. - Houšová, D. - Koníček, J., - Doležalová, L.; Radioactive Labeling in the Study of Abrasion of Hard Tooth Tissue
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1998,(1-2), 189-193. ISSN 0236-5731.; 1998
Kohout, Z. - Sopko, B., - Pospíšil, S.; Research on Design of the New Semiconductor Materials for Radiation Detection
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 317-318.; 1998
Drška, L. - Budínský, R. - Černý, F. - Fiala, P. - Hron, M. - Jelínková, H. - Kulhánek, P. - Matějka, K. - Musílek, L. - Nováková, Z. - Novotná, Z. - Peka, I. - Richter, I. - Ryzí, Z. - Sopko, B. - Šiňor, M. - Štoll, I. - Tolar, J. - Tuček, K. - Zeman, J. - et al.; Web Pages and Educational Programs in Physics for Prospective CTU Students
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 75-76.; 1998
Burdík, Č. - Chadzitaskos, G. - Dittrich, J. - Exner, P. - Havlíček, M. - Hlavatý, L. - Jex, I. - Pelantová, E. - Šeba, P. - Šťovíček, P. - Tater, M. - Tolar, J., - Znojil, M.; Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 51-52.; 1998