Publications

 

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, Vše

 

Publikace z VVVS - 1996

Počet záznamů: 38, dotaz trval: s, datum: 2021-05-10T00:00:02.688+02:00

Pospíšil, S.; Analytické využití okamžitého záření gama doprovázejícího interakce neutronů s atomovými jádry
Praha: 1996. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.; 1996
Briancon, Ch. - Brudanin, V.B. - Egorov, V.G. - Janout, Z. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Pospíšil, S. - Štekl, I., - Vorobel, V.; Measurement of Double Beta Decay of 48Ca - Experiment TGV
In: Proc. of Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 1996, pp. 244-246.; 1996
Hlavatý, L.; Solution of the Yang-Baxter System in the Dimension Two
In: Proceedings of the International Conference on the Group Methods in Theoretical Physics. 1996,; 1996
Hlavatý, L. - Kundu, A.; Quantum Integrability of Nonultralocal Models Through Baxterisation of Quantised Braided Algebra
International Journal of Modern Physics A. 1996, 11(12), 2143-2165. ISSN 0217-751X.; 1996
Ball, J. - Combet, M. - Janout, Z., - Usov, Y.A.; Proton and Neutron Polarized Target for Nucleon-Nucleon Experiments at SATURNE II
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, 4-14. ISSN 0168-9002.; 1996
Musílek, L. - Štoll, I., - Škoda, L.; Teaching physics at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU Prague
In: Abstracts of 10th General Conference of the European Physical Society. 1996, pp. 160.; 1996
Paul, H. - Törmä, P. - Jex, I., - Kiss, T.; The photon chopping method for quantum state measurements
[Unpublished Lecture] 1996-09-21.; 1996
Paul, H. - Törmä, P. - Jex, I., - Kiss, T.; The photon chopping method for quantum measurements
[Unpublished Lecture] 1996-05-29.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Quantum description of three-wave interaction using classical trajectories
[Unpublished Lecture] 1996-05-29.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Quantum description of three-wave interaction using classical trajectories
[Unpublished Lecture] 1996-03-26.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Photon chopping : a new way to measure the quantum state of light
[Unpublished Lecture] 1996-03-11.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Phase-space motion in degenerate three-wave interaction
[Unpublished Lecture] 1996-03-11.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Parametric processes and nonclassical effects
[Unpublished Lecture] 1996-03-11.; 1996
Paul, H. - Tötmä, P. - Jex, I., - Kiss, T.; The photon chopping method for quantum measurements
Acta Physica Slovaca. 1996, 46 475. ISSN 0323-0465.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Quantum description of three-wave interaction using classical trajectories
Acta Physica Slovaca. 1996, 46 221. ISSN 0323-0465.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Phase-space motion in parametric three-wave interaction
Optics Communications. 1996, 128 353. ISSN 0030-4018.; 1996
Tittonen, I. - Stemholm, S., - Jex, I.; Influence of a phase step on two-level atoms in a cavity
Optics Communications. 1996, 124 271. ISSN 0030-4018.; 1996
Törmä, P. - Paul, H. - Jex, I., - Kiss, T.; Photon chopping- a new way to measure the quantum state of light
Physical Review Letters. 1996, 76(14), 2464-2467. ISSN 0031-9007.; 1996
Törmä, P. - Stenholm, S., - Jex, I.; Beam splitter realization of totally symmetric mode couplers
Journal of Modern Optics. 1996, 43(2), 245-251. ISSN 0950-0340.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Nondegenerate parametric interaction and nonclassical effects
Physical Review. 1996, 53 507.; 1996
Štoll, I. - Kolářová, R., - Bohuněk, J.; Fyzika pro 9. ročník ZŠ
Praha: Prometheus, 1996.; 1996
Štoll, I.; Svět očima fyziky
Praha: Prometheus, 1996.; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci
Praha: Prometheus, 1996.; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci - první český fyzik
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1996, 41(6), 281-297. ISSN 0032-2423.; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci - český Galileo Galilei?
Čs. čas. fyz. 1996, 46(1), 33-40.; 1996
Štoll, I.; Ioannes Marcus Marci and Mechanics
In: I.M. Marci a Kronlend. Praha: Karolinum, 1996,; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci v dějinách fyziky
In: Historie matematiky II. Praha: Prometheus, 1996,; 1996
Tolar, J. - Chadzitaskos, G.; Finite-dimensional *-product and matrix algebras
Czechoslovak Journal of Physics. 1996, 46 151-154. ISSN 0011-4626.; 1996
Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Pospíšil, S., - Vobecký, M.; Determination of Radon in Air using Alpha Particle Detection
In: Proc. on Conference. 1996,; 1996
Pospíšil, S. - Havránková, E. - Granja Bustamante, C. - Kubašta, J., - Telezhnikov, S.A.; Primary Transitions in 159Gd Studied at Isolated Neutron Resonances of 158Gd
In: Proc. of the Symposium. Budapest: Springer Verlag, 1996,; 1996
Buttar, C. - Doležal, Z. - Krištofik, J. - Kubašta, J. - Linhart, V. - Mareš, J. - Pospíšil, S. - Walsh, S., - Wilhelm, I.; Study of GaAs Detector Response with Low Energy Protons
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, ISSN 0168-9002.; 1996
Campbell, M. - Heijne, E.H.M. - Middelkamp, P. - Pospíšil, S. - Kubašta, J. - Šícho, P. - Snoeys, W., - Vrba, V.; Silicon Pixel Device as a Slow Neutron Precise Position Detector
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, ISSN 0168-9002.; 1996
Heijne, E.H.M. - Antiori, F. - Barberis, D., - Pospíšil, S.; LHC1 : A Semiconductor Pixel Detector Readout Chip with Internal, Tuneable Delay Providing a Binary Pattern of Selected Events
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996,(1), 55-63. ISSN 0168-9002.; 1996
Middelkamp, P. - Antinori, F. - Barberis, D., - Pospíšil, S.; Studies on a 300k Pixel Detectors
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, 532-535. ISSN 0168-9002.; 1996
Zeman, J. - Hron, M. - Tuček, K. - Heřmanský, B. - Pospíšil, S. - Kubašta, J., - Mikisek, M.; Accelerator Driven Reactors in Radioactive Waste and Spent Fuel Management
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1065-1066.; 1996
Jech, Č. - Kubašta, J., - Pospíšil, S.; Collection of Radon Daughters from the Air with an Electrostatic Precipitator
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 71-72.; 1996
Kubašta, J. - Pospíšil, S., - Štekl, I.; Comparison of Efficiences of Neutron Shields Containing Boron and Lithium
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 69-70.; 1996
Havlíček, M. - Hlavatý, L. - Pelantová, E. - Šťovíček, P., - Tolar, J.; Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 43-44.; 1996