This list has 35 members
Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Mateusz Aniserowicz (anisemat)
Mgr. Mateusz Aniserowicz
...
Doctoral
Iva Bezděková (bezdeiva)
Ing. Iva Bezděková
...
Doctoral
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Adam Brus (brusadam)
Ing. Adam Brus
...
Doctoral
4th class
Current topic: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bachelor thesis: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Marie Fialová (fialoma8)
Bc. Marie Fialová
...
Master
2nd class
Current topic: Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech
Dr. Matěj Tušek
Filip Garaj (garajfil)
Bc. Filip Garaj
...
Master
2nd class
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Matej Hazala (hazalmat)
Bc. Matej Hazala
...
Master
1st class
Current topic: Rozptyl na magnetickém toku Aharonova-Bohma v rovině
prof. Pavel Šťovíček
Antonín Hoskovec (hoskoant)
Ing. Antonín Hoskovec
...
Doctoral
Current topic: Věrný přenos informace
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jaroslav Kňap (knapjaro)
Bc. Jaroslav Kňap
...
Master
1st class
Current topic: Quantization of Weyl's gravity
Ing. Petr Jizba, PhD
Juraj Kováč (kovacjur)
Bc. Juraj Kováč
...
Master
1st class
Tereza Kurimaiová (kurimter)
Bc. Tereza Kurimaiová
...
Master
1st class
Current topic: Domains with Robin boundary conditions: spectral bounds and numerics
Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc.
Pavel Lokvenc (lokvepav)
Bc. Pavel Lokvenc
...
Master
1st class
Martin Malachov (malacmar)
Ing. Martin Malachov
...
Doctoral
3rd class
prof. Igor Jex, DrSc.
Jan Mareš (maresj23)
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
Doctoral
4th class
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška (marysjir)
Ing. Jiří Maryška
...
Doctoral
Current topic: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Jan Mazáč (mazacja2)
Bc. Jan Mazáč
...
Master
1st class
Current topic: Modely kvazikrystalů se soběpodobností
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Josef Navrátil (navrajos)
Ing. Josef Navrátil
...
Doctoral
Current topic: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák (novakra9)
Ing. Radek Novák
...
Doctoral
Current topic: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Filip Petrásek (petrafil)
Ing. Filip Petrásek
...
Doctoral
4th class
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Ivo Petr (petrivo)
Ing. Ivo Petr, Ph.D.
...
Doctoral
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
František Růžička (ruzicfra)
Ing. František Růžička
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diploma thesis: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Josef Schmidt (schmijos)
Ing. Josef Schmidt
...
Doctoral
Current topic: Problémy energie a záření v relativistických teoriích
Research project: Nappi-Witten's Model
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Iveta Semorádová (semorive)
Ing. Iveta Semorádová
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Stanislav Skoupý (skoupsta)
Ing. Stanislav Skoupý
...
Doctoral
1st class
Current topic: Kvantové procházky, vyhledávací algoritmus a přenos stavu
Dr. Martin Štefaňák
Jan Šmejkal (smejkj12)
Bc. Jan Šmejkal
...
Master
1st class
Current topic: Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Vojtěch Šmíd (smidvoj2)
Bc. Vojtěch Šmíd
...
Master
2nd class
Dragan Srbljanović (srbljdra)
Dragan Srbljanović
...
Bachelor
4th class
Current topic: Kvantová kryptografie
prof. Igor Jex
Tereza Štefková (stefkter)
Bc. Tereza Štefková
...
Master
2nd class
Current topic: Dynamics of two-dimensional quantum walks
Bachelor thesis: Trapping in Quantum Walks
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Daniel Štěrba (sterbda2)
Bc. Daniel Štěrba
...
Master
1st class
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Jakub Štula (stulajak)
Jakub Štula
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Difrakce na experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Václav Svoboda (svobova5)
Ing. Václav Svoboda
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích
Dr. Petr Jizba
Zlata Tabachová (tabaczla)
Bc. Zlata Tabachová
...
Master
1st class
Vojtěch Teska (teskavoj)
Bc. Vojtěch Teska
...
Master
2nd class
Michal Tichý (tichym12)
Bc. Michal Tichý
...
Master
1st class
Current topic: Užití studia symetrií parciálních diferenciálních rovnic v analýze difuzní rovnice
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
Patrik Urban (urbanpat)
Bc. Patrik Urban
...
Master
2nd class
Current topic: Konformní gravitace
Ing. Petr Jizba Ph.D.
Kateřina Zahradová (zahraka1)
Bc. Kateřina Zahradová
...
Master
2nd class
Current topic: Quantum nanoribbons
Mgr. David Krejčiřík, PhD., DSc.