This list has 4 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Kateřina Brouzdová (brouzkat)
Kateřina Brouzdová
...
Current topic: Experimentální stanovení účinnosti HPGe detektoru a porovnání s výsledky získanými metodou MCNP
RNDr. Pavel Dryák, CSc.
Michal Červeňák (cervem21)
Michal Červeňák
...
Current topic: Návrh a optimalizace automatického navádění laserového svazku optickou soustavou
Dr. Miroslav Krůs
Thi Hoang Huong Ngo (ngothiho)
Thi Hoang Huong Ngo
...
Current topic: Využití prahových aktivačních detektorů pro detekci neutronů
Dr. Vladimír Wagner
Tomáš Outrata (outratom)
Tomáš Outrata
...
Current topic: Iontové odprašování: Odprašování povrchu kovů při bombardování ionty helia
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.