Students PTTF - Msc

This list has 19 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Jan Čečrdle
Bc. Jan Čečrdle
...
Current topic: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Jan Hečko
Bc. Jan Hečko
...
Current topic: Analýza chyb meření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS
Ing. Miroslav Šos
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Current topic: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Current topic: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bachelor thesis: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Current topic: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Zuzana Kuglerová
Bc. Zuzana Kuglerová
...
Current topic: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha
Bc. Petr Mácha
...
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Current topic: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bachelor thesis: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Filip Papoušek
Bc. Filip Papoušek
...
Current topic: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Current topic: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Current topic: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Michal Shkut
Bc. Michal Shkut
...
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Current topic: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Current topic: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.