This list has 25 members
Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Jaroslav Čeřovský (cerovjar)
Bc. Jaroslav Čeřovský
...
Master
1st class
Current topic: Role Čerenkovova detektoru při měření ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Matúš Cvengroš (cvengmat)
Bc. Matúš Cvengroš
...
Master
Current topic: Rekonekce magnetických indukčních čar na iontové škále
Bachelor thesis: N/A
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Michal Farník (farnimi1)
Bc. Michal Farník
...
Master
1st class
Current topic: Diagnostika ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise
Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Ondřej Ficker (fickeond)
Ing. Ondřej Ficker
...
Doctoral
2nd class
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Daniel Fišer (fiserda3)
Bc. Daniel Fišer
...
Master
1st class
Matyáš Grof (grofmaty)
Matyáš Grof
...
Bachelor
3rd class
Ondřej Grover (groveond)
Ing. Ondřej Grover
...
Doctoral
1st class
Current topic: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Martin Hetflejš (hetflmar)
Martin Hetflejš
...
Bachelor
3rd class
Lubomír Hudec (hudeclu1)
Bc. Lubomír Hudec
...
Master
4th class
Current topic: Diagnostika vysokoenergetických elektronových svazků urychlovaných femtosekundovým laserovým impulzem
Ing. Michaela Kozlová, Ph.D
Valeriia Istokskaia (istokval)
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Master
3rd class
Kateřina Jiráková (jirakkat)
Bc. Kateřina Jiráková
...
Master
2nd class
Current topic: Charakterizace SOL tokamaku COMPASS
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Jaroslav Krbec (krbecja1)
Ing. Jaroslav Krbec
...
Doctoral
4th class
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Anna Křivková (krivkann)
Anna Křivková
...
Bachelor
3rd class
Sergei Kulkov (kulkoser)
Sergei Kulkov
...
Bachelor
3rd class
Bořek Leitl (leitlbor)
Bc. Bořek Leitl
...
Master
3rd class
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Petr Mácha (machap11)
Petr Mácha
...
Bachelor
3rd class
Ondřej Šebek (sebekond)
Ing. Ondřej Šebek
...
Doctoral
Current topic: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Egor Shabala (shabaego)
Egor Shabala
...
Bachelor
3rd class
Viktor Sharapov (sharavik)
Viktor Sharapov
...
Bachelor
3rd class
Michal Shkut (shkutmih)
Bc. Michal Shkut
...
Master
2nd class
Current topic: Infračervená emisní spektra síry měřená v pozitivním sloupci doutnavého výboje směsi sulfanu a helia
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Miroslav Šos (sosmiros)
Bc. Miroslav Šos
...
Master
1st class
Current topic: Optimalizace provozu a zpracování dat diagnostiky tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu
Ing. Petr Böhm, Ph.D.
Peter Švihra (svihrpet)
Bc. Peter Švihra
...
Master
2nd class
Current topic: Application of semiconductor detectors in fusion experiments
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Jakub Svoboda (svoboj68)
Bc. Jakub Svoboda
...
Master
1st class
Current topic: Vývoj a aplikace geometrické matice pro rychlou kameru v tomografii na tokamaku COMPASS
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
David Vimr (vimrdavi)
David Vimr
...
Bachelor
4th class
Current topic: Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Jan Prokůpek
Miloš Vlainic (vlainmi1)
MSc. Miloš Vlainic
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Studies of Runaway Electrons in Tokamaks
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.