Students PTTF

This list has 33 members

Search criteria

Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Jan Čečrdle
Jan Čečrdle
...
Bachelor
Current topic: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník
Ing. Michal Farník
...
Doctoral
1st class
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Doctoral
2nd class
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Bachelor
Current topic: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Master
3rd class
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Doctoral
1st class
Current topic: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Jan Hečko
Jan Hečko
...
Bachelor
Current topic: Analýza chyb meření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS
Ing. Miroslav Šos
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Master
4th class
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Master
4th class
Current topic: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Bachelor
Current topic: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Kateřina Jiráková
Ing. Kateřina Jiráková
...
Doctoral
1st class
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Master
Current topic: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bachelor thesis: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Jaroslav Krbec
Ing. Jaroslav Krbec
...
Doctoral
4th class
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Master
3rd class
Current topic: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Zuzana Kuglerová
Zuzana Kuglerová
...
Bachelor
Current topic: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
Master
3rd class
Current topic: Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Master
3rd class
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Lukáš Lobko
...
Bachelor
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha
Bc. Petr Mácha
...
Master
3rd class
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Master
Current topic: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bachelor thesis: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Štěpán Malec
...
Bachelor
Current topic: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Filip Papoušek
Filip Papoušek
...
Bachelor
Current topic: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Daniel Procházka
...
Bachelor
Current topic: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Martin Šach
...
Bachelor
Current topic: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Ondřej Šebek
Ing. Ondřej Šebek
...
Doctoral
Current topic: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Michal Shkut
Bc. Michal Shkut
...
Master
2nd class
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos
Ing. Miroslav Šos
...
Doctoral
1st class
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Doctoral
1st class
Current topic: Simulations of interaction of high energy particles in tokamak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
Jakub Svoboda
Ing. Jakub Svoboda
...
Doctoral
1st class
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Marek Tunkl
Marek Tunkl
...
Bachelor
Current topic: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Mykyta Varavin
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doctoral
Current topic: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Michal Zhoř
Michal Zhoř
...
Bachelor
Current topic: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.