This list has 24 members
Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Jaroslav Čeřovský (cerovjar)
Bc. Jaroslav Čeřovský
...
Master
1st class
Current topic: Studies of trajectories of relativistic electrons in the magnetic field of a tokamak
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník (farnimi1)
Bc. Michal Farník
...
Master
1st class
Current topic: Suprathermal electron diagnostics for the COMPASS tokamak using EC emission
Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Ondřej Ficker (fickeond)
Ing. Ondřej Ficker
...
Doctoral
2nd class
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Matyáš Grof (grofmaty)
Matyáš Grof
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover (groveond)
Ing. Ondřej Grover
...
Doctoral
1st class
Current topic: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Martin Hetflejš (hetflmar)
Martin Hetflejš
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Charakterizace záření X produkovaného uniklými (nespoutanými runaway elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Lubomír Hudec (hudeclu1)
Bc. Lubomír Hudec
...
Master
4th class
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia (istokval)
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Master
4th class
Current topic: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Kateřina Jiráková (jirakkat)
Bc. Kateřina Jiráková
...
Master
2nd class
Current topic: Studium okrajového plazmatu tokamaku COMPASS a jeho poloidálních variací
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Jaroslav Krbec (krbecja1)
Ing. Jaroslav Krbec
...
Doctoral
4th class
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Anna Křivková (krivkann)
Anna Křivková
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Sergei Kulkov (kulkoser)
Sergei Kulkov
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Relativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového pulsu
doc. Ing. Ondřej Klimo, PhD.
Bořek Leitl (leitlbor)
Bc. Bořek Leitl
...
Master
3rd class
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko (lobkoluk)
Lukáš Lobko
...
Bachelor
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Petr Mácha (machap11)
Petr Mácha
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Měření parametrů plazmatu pomocí kombinované ball-pen a langmuirovy sondy na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Martin Šach (sachmar2)
Martin Šach
...
Bachelor
Ondřej Šebek (sebekond)
Ing. Ondřej Šebek
...
Doctoral
Current topic: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Egor Shabala (shabaego)
Egor Shabala
...
Bachelor
3rd class
Viktor Sharapov (sharavik)
Viktor Sharapov
...
Bachelor
3rd class
Michal Shkut (shkutmih)
Bc. Michal Shkut
...
Master
2nd class
Current topic: Perspektivy využití vysokoteplotních supravodičů v tokamacích
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
Miroslav Šos (sosmiros)
Bc. Miroslav Šos
...
Master
1st class
Current topic: Optimalizace provozu a zpracování dat diagnostiky tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu
Ing. Petr Böhm, Ph.D.
Peter Švihra (svihrpet)
Bc. Peter Švihra
...
Master
2nd class
Current topic: Application of semiconductor detectors in fusion experiments
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Jakub Svoboda (svoboj68)
Bc. Jakub Svoboda
...
Master
1st class
Current topic: Vývoj a aplikace geometrické matice pro rychlou kameru v tomografii na tokamaku COMPASS
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Mykyta Varavin (varavmyk)
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doctoral
Current topic: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Ing. Martin Hron, Ph.D.