This list has 29 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Current topic: Provázané fotony a jejich interakce s biologickými strukturami
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Current topic: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Current topic: Příprava na měření difrakčních procesů v  experimentu ATLAS
Dr. Marek Taševský
Lucie Celbová (celboluc)
Bc. Lucie Celbová
...
Current topic: Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření
Dr. Miroslav Krůs
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Current topic: Exkluzivní femtoskopie
Bachelor thesis: N/A
doc. Boris Tomášik
Lukáš Ferencz (ferenluk)
Bc. Lukáš Ferencz
...
Current topic: Strukturní funkce nukleonů vázaných v jádře
Dr. Petr Závada
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Current topic: Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Current topic: Extrakce signálu z fotoprodukce mesonu J/Psi v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Current topic: Korelační femtoskopie na experimentu STAR
Bachelor thesis: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
doc. Vojtěch Petráček
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Dr. Olga Rusňáková
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Current topic: Produkce jetů s vysokou příčnou hybností v hadron-hadronových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Current topic: Analýza mesonu Upsilon na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Current topic: Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Current topic: Určení poměru fragmentačních frakcí b-kvarku v pp srážkách na experimentu ATLAS na LHC
Ing. Tomáš Jakoubek
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Current topic: Chybějící energie ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Current topic: Identifikace náboje bottom kvarků prostřednictvím vlastností mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Current topic: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Current topic: Měření inkluzivních pT spekter jetů ve srážkách p+p na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Current topic: Stanovení luminozity v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Current topic: Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC
Dr. Marek Taševský
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Current topic: Termalizace rozdělení multiplicity
doc. Boris Tomášik
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Current topic: Fluktuace multiplicity
doc. Boris Tomášik
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Current topic: Příprava na měření jetů s různými poloměry v experimentu ATLAS
Bachelor thesis: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka (zitkavla)
Bc. Vladimír Žitka
...
Current topic: Měření dvou-jetových událostí v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška