This list has 27 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Current topic: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Current topic: Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Current topic: Event averaging and event-shape sorting as seen by femtoscopy
Research project: Exkluzivní femtoskopie
Bachelor thesis: N/A
doc. Boris Tomášik
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Current topic: Synchronizace laserových impulzů pro realizaci kolmého injektoru elektronového svazku do urychlovací fáze laserem řízené plazmové vlny
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Current topic: Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů Psi (2S) v Pb-Pb UPC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Current topic: Měření koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Current topic: Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR
Bachelor thesis: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
Current topic: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Current topic: Půvabné mezony v jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielcik
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Current topic: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Current topic: Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Current topic: Měření mezonu D+ v jaderných zrážkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Current topic: Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Current topic: Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Current topic: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Current topic: Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Current topic: Stanovení luminozity na LHC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Current topic: Urychlovačová fyzika svazku a měření parametrů svazku
Dr. Jiří Král
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Current topic: Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů
doc. Boris Tomášik
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Current topic: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Research project: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Current topic: Studium top kvarku v experimentu ATLAS
Bachelor thesis: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka (zitkavla)
Bc. Vladimír Žitka
...
Current topic: Výzkum vlivu teoretických neurčitostí na kinematiku jetové produkce
Dr. Miroslav Myška