This list has 27 members
Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Current topic: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Current topic: Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Current topic: Event averaging and event-shape sorting as seen by femtoscopy
Research project: Exkluzivní femtoskopie
Bachelor thesis: N/A
doc. Boris Tomášik
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Current topic: Synchronizace laserových impulzů pro realizaci kolmého injektoru elektronového svazku do urychlovací fáze laserem řízené plazmové vlny
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Current topic: Měření koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Current topic: Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR
Bachelor thesis: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
doc. Vojtěch Petráček
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Dr. Olga Rusňáková
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Current topic: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Current topic: Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Current topic: Měření mezonu D+ v jaderných zrážkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Current topic: Určení poměru fragmentačních frakcí b-kvarku v pp srážkách na experimentu ATLAS na LHC
Ing. Tomáš Jakoubek
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Current topic: Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Current topic: Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Current topic: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Current topic: Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Current topic: Stanovení luminozity na LHC
doc. Guillermo Contreras Nuno
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Dr. Marek Taševský
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Current topic: Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů
doc. Boris Tomášik
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Current topic: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Research project: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka (zitkavla)
Bc. Vladimír Žitka
...
Current topic: Výzkum vlivu teoretických neurčitostí na kinematiku jetové produkce
Dr. Miroslav Myška