Students ENPP - Bc

This list has 7 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Current topic: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Josef Bobek
Josef Bobek
...
Current topic: Studium inkluzivní produkce jetů v jádro- jaderných srážkách
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Češka
Jakub Češka
...
Current topic: Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Margita Majerčáková
Margita Majerčáková
...
Current topic: Studium chování nové řídící elektroniky pro Čerenkovovy a scintilační detektory Observatoře Pierra Augera
Dr. Martina Boháčová
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Current topic: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Václav Trličík
Václav Trličík
...
Current topic: Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Dr. Michal Marčišovský