This list has 55 members
Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Master
3rd class
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Master
Current topic: Provázané fotony a jejich interakce s biologickými strukturami
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Master
1st class
Current topic: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Master
1st class
Current topic: Příprava na měření difrakčních procesů v  experimentu ATLAS
Dr. Marek Taševský
Gitika Bhalla (bhallgit)
Gitika Bhalla
...
Bachelor
3rd class
Karel Boháček (bohackar)
Ing. Karel Boháček
...
Doctoral
Doc. Vojtěch Petráček
Lucie Celbová (celboluc)
Bc. Lucie Celbová
...
Master
3rd class
Current topic: Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření
Dr. Miroslav Krůs
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Master
Current topic: Exkluzivní femtoskopie
Bachelor thesis: N/A
doc. Boris Tomášik
Lukáš Ferencz (ferenluk)
Bc. Lukáš Ferencz
...
Master
1st class
Current topic: Strukturní funkce nukleonů vázaných v jádře
Dr. Petr Závada
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
Master
3rd class
prof. Guillermo Contreras Nuno
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Master
3rd class
Current topic: Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Master
prof. Guillermo Contreras Nuno
Petr Gallus (gallupet)
Ing. Petr Gallus
...
Doctoral
Current topic: Heavy flavour production in ion-ion collisions at LHC
Dr. Václav Vrba
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Master
3rd class
Current topic: Extrakce signálu z fotoprodukce mesonu J/Psi v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Master
Current topic: Korelační femtoskopie na experimentu STAR
Bachelor thesis: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
David Horák (horakda6)
Ing. David Horák
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Jaroslava Hrtánková (hrtanjar)
Ing. Jaroslava Hrtánková
...
Doctoral
Current topic: Výpočty vázaných stavů antibaryonů v atomových jádrech
Dr. Jiří Mareš
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
Master
3rd class
doc. Vojtěch Petráček
Petr Jačka (jackapet)
Ing. Petr Jačka
...
Doctoral
Current topic: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr. Roman Lysák
Tomáš Jakoubek (jakouto2)
Ing. Tomáš Jakoubek
...
Doctoral
Current topic: High precision measurements in flavour physics at LHC ATLAS
Dr. Václav Vrba
Tadeáš Kmenta (kmenttad)
Tadeáš Kmenta
...
Bachelor
3rd class
Michal Kocan (kocanmi3)
Ing. Michal Kocan
...
Doctoral
3rd class
Current topic: Měření světelné výtěžnosti scintilátorů na bázi ZnO
Dr. Petr Chaloupka
Lukáš Kramárik (kramaluk)
Ing. Lukáš Kramárik
...
Doctoral
1st class
Dr. Jaroslav Bielčík
Roman Lavička (lavicro1)
Ing. Roman Lavička
...
Doctoral
1st class
prof. Guillermo Contreras
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Master
Dr. Olga Rusňáková
Jindřich Lidrych (lidryjin)
Ing. Jindřich Lidrych
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium časoprostorových charakteristik jádro-jaderných srážek na urychlovači RHIC
Dr. Petr Chaloupka
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Master
3rd class
Current topic: Produkce jetů s vysokou příčnou hybností v hadron-hadronových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Marek Matas (matasma2)
Ing. Marek Matas
...
Doctoral
1st class
Prof. Guillermo Contreras
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Master
1st class
Current topic: Analýza mesonu Upsilon na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Master
3rd class
Current topic: Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů
Dr. Jaroslav Bielčík
Kateřina Moudrá (moudrkat)
Ing. Kateřina Moudrá
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Studium fyziky za standardním modelem v procesech s elektroslabými bosony na experimentu ATLAS
Dr. Oldřich Kepka
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Master
3rd class
Current topic: Určení poměru fragmentačních frakcí b-kvarku v pp srážkách na experimentu ATLAS na LHC
Ing. Tomáš Jakoubek
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Master
1st class
Current topic: Chybějící energie ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Master
1st class
Current topic: Identifikace náboje bottom kvarků prostřednictvím vlastností mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Radek Novotný (novotr14)
Ing. Radek Novotný
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS
Dr. Václav Vrba
Ondřej Penc (pencondr)
Ing. Ondřej Penc
...
Doctoral
Current topic: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
doc. Vojtěch Petráček
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Master
1st class
Current topic: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Master
1st class
Current topic: Měření inkluzivních pT spekter jetů ve srážkách p+p na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Master
3rd class
Current topic: Stanovení luminozity v experimentu ALICE
doc. Guillermo Contreras Nuno
Valentina Raskina (raskival)
Valentina Raskina
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií
Dr. Filip Křížek
Pablo Rodríguez Ramos (rodripab)
Mgr. Pablo Rodríguez Ramos
...
Doctoral
Current topic: Experimental study of changes in life-time and/or masses of ρ a ω mesons produced by pion beam in nucleus.
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr Andrej Kugler
Marek Rost (rostmare)
Marek Rost
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Rekonstrukce a analýza dat experimentu STAR s využitím pokročilých paralelních algoritmů
Dr. Petr Chaloupka
Jan Rusňák (rusnaja1)
Ing. Jan Rusňák
...
Doctoral
Dr. Jana Bielčíková
Martin Schäfer (schafma2)
Ing. Martin Schäfer
...
Doctoral
Dr. Jiří Mareš
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Master
3rd class
Current topic: Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC
Dr. Marek Taševský
Miroslav Šimko (simkomir)
Ing. Miroslav Šimko
...
Doctoral
Current topic: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Master
1st class
Current topic: Termalizace rozdělení multiplicity
doc. Boris Tomášik
Michal Špaček (spacemi4)
Ing. Michal Špaček
...
Doctoral
Current topic: Dynamika antivodíku v elektrických a magnetických polích a aplikace při konstrukci pastí na antivodík
Doc. Vojtěch Petráček
Jakub Štula (stulajak)
Jakub Štula
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Difrakce na experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Dr. Oldřich Kepka
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Master
1st class
Current topic: Fluktuace multiplicity
doc. Boris Tomášik