This list has 47 members
Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Master
3rd class
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Master
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Master
1st class
Current topic: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Gitika Bhalla (bhallgit)
Gitika Bhalla
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Karel Boháček (bohackar)
Ing. Karel Boháček
...
Doctoral
Doc. Vojtěch Petráček
Ekaterina Eremenko (eremeeka)
Ekaterina Eremenko
...
Bachelor
Current topic: Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
Master
3rd class
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Master
3rd class
Current topic: Synchronizace laserových impulzů pro realizaci kolmého injektoru elektronového svazku do urychlovací fáze laserem řízené plazmové vlny
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Master
Current topic: Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů Psi (2S) v Pb-Pb UPC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Master
3rd class
Current topic: Měření koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
David Horák (horakda6)
Ing. David Horák
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
Master
3rd class
Current topic: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Petr Jačka (jackapet)
Ing. Petr Jačka
...
Doctoral
Current topic: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr. Roman Lysák
Tomáš Jakoubek (jakouto2)
Ing. Tomáš Jakoubek
...
Doctoral
Current topic: High precision measurements in flavour physics at LHC ATLAS
Dr. Václav Vrba
Anežka Kabátová (kabatane)
Anežka Kabátová
...
Bachelor
Current topic: Charakteristika polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace
Dr. Michal Marčišovský
Martin Klíštinec (klistmar)
Martin Klíštinec
...
Bachelor
Current topic: Studium QGP média pomocí těžkých kvarkonií
Dr. Olga Rusňáková
Tadeáš Kmenta (kmenttad)
Tadeáš Kmenta
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Monte Carlo simulations for VHEE radiotherapy with state-of-the-art laser accelerated electron beams parameters
Gabriele Maria Grittani
Michal Kocan (kocanmi3)
Ing. Michal Kocan
...
Doctoral
3rd class
Current topic: Studium puvabnych mesonu v jadro-jadernych srazkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Lukáš Kramárik (kramaluk)
Ing. Lukáš Kramárik
...
Doctoral
1st class
Dr. Jaroslav Bielčík
Jakub Kubát (kubatja8)
Jakub Kubát
...
Bachelor
Current topic: Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Roman Lavička (lavicro1)
Ing. Roman Lavička
...
Doctoral
1st class
prof. Guillermo Contreras
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Master
Current topic: Půvabné mezony v jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielcik
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Master
3rd class
Current topic: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Marek Matas (matasma2)
Ing. Marek Matas
...
Doctoral
1st class
Prof. Guillermo Contreras
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Master
3rd class
Current topic: Měření mezonu D+ v jaderných zrážkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Master
3rd class
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Master
1st class
Current topic: Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Dr. Petr Trávníček
Tomáš Novák (novakt36)
Tomáš Novák
...
Bachelor
Current topic: Experimentální studium náhodných procesů v mikroskopických kvantových hardwarových generátorech náhodných událostí
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Radek Novotný (novotr14)
Ing. Radek Novotný
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS
Dr. Václav Vrba
Ondřej Penc (pencondr)
Ing. Ondřej Penc
...
Doctoral
Current topic: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
doc. Vojtěch Petráček
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Master
1st class
Current topic: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Master
1st class
Current topic: Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Master
3rd class
Current topic: Stanovení luminozity na LHC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Valentina Raskina (raskival)
Valentina Raskina
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií
Dr. Filip Křížek
Pablo Rodríguez Ramos (rodripab)
Mgr. Pablo Rodríguez Ramos
...
Doctoral
Current topic: Experimental study of changes in life-time and/or masses of ρ a ω mesons produced by pion beam in nucleus.
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr Andrej Kugler
Martin Schäfer (schafma2)
Ing. Martin Schäfer
...
Doctoral
Dr. Jiří Mareš
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Master
3rd class
Current topic: Urychlovačová fyzika svazku a měření parametrů svazku
Dr. Jiří Král
Miroslav Šimko (simkomir)
Ing. Miroslav Šimko
...
Doctoral
Current topic: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Michal Špaček (spacemi4)
Ing. Michal Špaček
...
Doctoral
Current topic: Dynamika antivodíku v elektrických a magnetických polích a aplikace při konstrukci pastí na antivodík
Doc. Vojtěch Petráček
Jaroslav Štorek (storejar)
Jaroslav Štorek
...
Bachelor
Current topic: Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC
Dr. Olga Rusňáková
Tomáš Truhlář (truhltom)
Tomáš Truhlář
...
Bachelor
Current topic: Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů v zrážkach d/p+Au
Dr. Jaroslav Bielčík
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Master
1st class
Current topic: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Research project: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik
Matěj Vaculčiak (vaculmat)
Matěj Vaculčiak
...
Bachelor
Current topic: Simulace odezvy polovodičových pixelových detektorů
Dr. Michal Marčišovský
Jan Vaněk (vanekjan)
Ing. Jan Vaněk
...
Doctoral
3rd class
Current topic: Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Ota Zaplatílek (zaplaota)
Bc. Ota Zaplatílek
...
Master
1st class
Current topic: Studium top kvarku v experimentu ATLAS
Bachelor thesis: Jet physics at LHC
Dr. Marek Taševský
Alena Zemanová (zemanal5)
Bc. Alena Zemanová
...
Master
doc. Vojtěch Petráček
Vladimír Žitka (zitkavla)
Bc. Vladimír Žitka
...
Master
Current topic: Výzkum vlivu teoretických neurčitostí na kinematiku jetové produkce
Dr. Miroslav Myška