Students ENPP

This list has 59 members

Search criteria

Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Veronika Prozorova
Ing. Veronika Prozorova
...
Doctoral
3rd class
Current topic: Measurements of heavy flavor particles in star at RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Master
Current topic: Kolektivní měření a porucha systému
Dr. Václav Potoček
Daniel Babjak
Daniel Babjak
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Koherentní efekty v rozptylu světla na souborech několika atomů
Dr. Lukáš Slodička
Alena Bakalová
Ing. Alena Bakalová
...
Doctoral
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová
Ing. Dagmar Bendová
...
Doctoral
1st class
Dr. Jan Čepila
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Studium produkce kvarkónií
doc. Jaroslav Bielčík
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Josef Bobek
Josef Bobek
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Studium inkluzivní produkce jetů v jádro- jaderných srážkách
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Češka
Jakub Češka
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Jakub Cimerman
Ing. Jakub Cimerman
...
Doctoral
Current topic: Dynamika vývoje ultrarelativistických jaderných srážek
Research project: Exkluzivní femtoskopie
Bachelor thesis: N/A
doc. Boris Tomášik
Nikolas Denner
Nikolas Denner
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření
Dr. Jakub Vícha
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Master
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Master
3rd class
Current topic: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat
prof. Guillermo Contreras
David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
Master
1st class
Current topic: Výpočet korekce k určení přesné polohy dopředného detektoru v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška
David Grund
Bc. David Grund
...
Master
1st class
Current topic: Měření nekoherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Tomáš Herman
Ing. Tomáš Herman
...
Doctoral
prof. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub
Ing. Lukáš Holub
...
Doctoral
Current topic: Femtoskopia na experimente STAR
Bachelor thesis: N/A
Dr. Petr Chaloupka
David Horák
Ing. David Horák
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Lenka Hronová
Bc. Lenka Hronová
...
Master
1st class
Current topic: Zkoumaní vzniku energetických částic urychlených v plazmových výtryscích generovaných vysokoenergetickým laserovým impulzem
Dr. Michaela Kozlová
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Master
3rd class
Current topic: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Petr Jačka
Ing. Petr Jačka
...
Doctoral
Current topic: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr. Roman Lysák
Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
Master
Current topic: Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích
Dr. Michal Marčišovský
Lukáš Kramárik
Ing. Lukáš Kramárik
...
Doctoral
1st class
Dr. Jaroslav Bielčík
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Miony ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Master
1st class
Current topic: Zprovoznění detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras
Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Master
Current topic: Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Dr. Petr Chaloupka
Roman Lavička
Ing. Roman Lavička
...
Doctoral
1st class
prof. Guillermo Contreras
Robert Líčeník
Ing. Robert Líčeník
...
Doctoral
Current topic: Study of Jet properties in Au+Au Collisions at RHIC
Dr. Jana Bielčíková
Ondřej Lomický
Ondřej Lomický
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Jádro-jaderné srážky
doc. Jaroslav Bielčík
Margita Majerčáková
Bc. Margita Majerčáková
...
Master
3rd class
Dr. Martina Boháčová
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Master
3rd class
Current topic: Směrové a spektrometrické mapování sekundární radiace indukované během hadronové terapie za pomoci miniaturizovaného dráhového detektoru
doc. Carlos Granja
Marek Matas
Ing. Marek Matas
...
Doctoral
1st class
Prof. Guillermo Contreras
Daniel Mihatsch
Daniel Mihatsch
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Měření anizotropního toku na experimentu ALICE
Dr. Katarína Křížková Gajdošová
Jitka Mrázková
Jitka Mrázková
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Studium produkce c-kvarků v jetech
Dr. Jana Bielčíková
Tomáš Novák
Bc. Tomáš Novák
...
Master
1st class
Current topic: Metody nelineární dynamiky pro ultrarelativistické jaderné srážky
prof. Michal Beneš
Lukáš Novotný
Ing. Lukáš Novotný
...
Doctoral
1st class
Dr. Václav Vrba
Radek Novotný
Ing. Radek Novotný
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS
Dr. Václav Vrba
Ondřej Penc
Ing. Ondřej Penc
...
Doctoral
Current topic: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
doc. Vojtěch Petráček
Jan Pokorný
Ing. Jan Pokorný
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium krátkodosahových a mnohočásticových korelací v popisu jaderných systémů
Dr. Petr Veselý
Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
Master
1st class
Current topic: Studium log(kT) v jetech měřených v p+p srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Valentina Raskina
Bc. Valentina Raskina
...
Master
3rd class
Current topic: Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Dr. Filip Křížek
Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Master
1st class
Current topic: Studium substruktury jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Pablo Rodríguez Ramos
Mgr. Pablo Rodríguez Ramos
...
Doctoral
Current topic: Experimental study of changes in life-time and/or masses of ρ a ω mesons produced by pion beam in nucleus.
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr Andrej Kugler
Martin Schäfer
Ing. Martin Schäfer
...
Doctoral
Dr. Jiří Mareš
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Master
3rd class
Current topic: Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku
Dr. Jiří Král
Miroslav Šimko
Ing. Miroslav Šimko
...
Doctoral
Current topic: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Radka Sochorová
Ing. Radka Sochorová
...
Doctoral
1st class
Current topic: Produkce částic v ultrarelativistických jaderných srážkách
doc. Boris Tomášik
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Dr. Ladislav Svoboda
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Jakub Štěrba
Jakub Štěrba
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů
prof. Boris Tomášik
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Master
Current topic: Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
doc. Jaroslav Bielčík
Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů
doc. Jaroslav Bielčík
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory
Dr. Jakub Vícha
Václav Trličík
Václav Trličík
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Dr. Michal Marčišovský
Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Master
Current topic: Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC
Dr. Włodzimierz Guryn
Josef Uchytil
Ing. Josef Uchytil
...
Doctoral
1st class
Current topic: Fotoprodukce mezonů na protonu
Research project: Multiplicity Fluctuations
Dr. Petr Bydžovský
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...
Master
Jan Vaněk
Ing. Jan Vaněk
...
Doctoral
3rd class
Current topic: Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Ota Zaplatílek
Ing. Ota Zaplatílek
...
Doctoral
1st class
Current topic: Produkce Jetů v proton-protonových srážkách
Bachelor thesis: Jet physics at LHC
Dr. Zdeněk Hubáček