This list has 55 members
Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Veronika Agafonova (agafover)
Bc. Veronika Agafonova
...
Master
3rd class
Current topic: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC v Monte-Carlo generátoru JEWEL
Dr. Jana Bielčíková
Elisabeth Andriantsarazo (andrieli)
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Master
doc. Vojtěch Petráček
Alena Bakalová (bakalale)
Bc. Alena Bakalová
...
Master
1st class
Current topic: Složení, energetické spektrum a propagace kosmického záření ultra-vysokých energií
Dr. Jakub Vícha
Dagmar Bendová (bendodag)
Bc. Dagmar Bendová
...
Master
1st class
Current topic: Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
Gitika Bhalla (bhallgit)
Gitika Bhalla
...
Bachelor
3rd class
Karel Boháček (bohackar)
Ing. Karel Boháček
...
Doctoral
Doc. Vojtěch Petráček
Jakub Cimerman (cimerjak)
Bc. Jakub Cimerman
...
Master
Current topic: Event averaging and event-shape sorting as seen by femtoscopy
Research project: Exkluzivní femtoskopie
Bachelor thesis: N/A
doc. Boris Tomášik
Ekaterina Eremenko (eremeeka)
Ekaterina Eremenko
...
Bachelor
Current topic: Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová (filovven)
Bc. Vendulka Fílová
...
Master
3rd class
Pavel Gajdoš (gajdopa1)
Bc. Pavel Gajdoš
...
Master
3rd class
Current topic: Synchronizace laserových impulzů pro realizaci kolmého injektoru elektronového svazku do urychlovací fáze laserem řízené plazmové vlny
Dr. Miroslav Krůs
Zuzana Gajdošová (gajdozuz)
Bc. Zuzana Gajdošová
...
Master
Current topic: Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů Psi (2S) v Pb-Pb UPC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Petr Gallus (gallupet)
Ing. Petr Gallus
...
Doctoral
Current topic: Heavy flavour production in ion-ion collisions at LHC
Dr. Václav Vrba
Tomáš Herman (hermato8)
Bc. Tomáš Herman
...
Master
3rd class
Current topic: Měření koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras Nuno
Lukáš Holub (holubl11)
Bc. Lukáš Holub
...
Master
Current topic: Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR
Bachelor thesis: N/A
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
David Horák (horakda6)
Ing. David Horák
...
Doctoral
2nd class
Current topic: Produkce vektorových mezonů v ultra-periferálních srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Jaroslava Hrtánková (hrtanjar)
Ing. Jaroslava Hrtánková
...
Doctoral
Current topic: Výpočty vázaných stavů antibaryonů v atomových jádrech
Dr. Jiří Mareš
Hana Hrubešová (hrubehan)
Bc. Hana Hrubešová
...
Master
3rd class
Current topic: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Petr Jačka (jackapet)
Ing. Petr Jačka
...
Doctoral
Current topic: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr. Roman Lysák
Tomáš Jakoubek (jakouto2)
Ing. Tomáš Jakoubek
...
Doctoral
Current topic: High precision measurements in flavour physics at LHC ATLAS
Dr. Václav Vrba
Anežka Kabátová (kabatane)
Anežka Kabátová
...
Bachelor
Current topic: Charakteristika polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace
Dr. Michal Marčišovský
Martin Klíštinec (klistmar)
Martin Klíštinec
...
Bachelor
Current topic: Studium QGP média pomocí těžkých kvarkonií
Dr. Olga Rusňáková
Tadeáš Kmenta (kmenttad)
Tadeáš Kmenta
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Monte Carlo simulations for VHEE radiotherapy with state-of-the-art laser accelerated electron beams parameters
Gabriele Maria Grittani
Michal Kocan (kocanmi3)
Ing. Michal Kocan
...
Doctoral
3rd class
Current topic: Studium puvabnych mesonu v jadro-jadernych srazkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Lukáš Kramárik (kramaluk)
Ing. Lukáš Kramárik
...
Doctoral
1st class
Dr. Jaroslav Bielčík
Jakub Kubát (kubatja8)
Jakub Kubát
...
Bachelor
Current topic: Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Roman Lavička (lavicro1)
Ing. Roman Lavička
...
Doctoral
1st class
prof. Guillermo Contreras
Robert Líčeník (licenrob)
Bc. Robert Líčeník
...
Master
Current topic: Půvabné mezony v jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielcik
Lukáš Marek (mareklu8)
Bc. Lukáš Marek
...
Master
3rd class
Current topic: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách
Dr. Zdeněk Hubáček
Marek Matas (matasma2)
Ing. Marek Matas
...
Doctoral
1st class
Prof. Guillermo Contreras
Oliver Matonoha (matonoli)
Bc. Oliver Matonoha
...
Master
1st class
Current topic: Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR
Dr. Olga Rusňáková
Zuzana Moravcová (moravzu4)
Bc. Zuzana Moravcová
...
Master
3rd class
Current topic: Měření mezonu D+ v jaderných zrážkach
Dr. Jaroslav Bielčík
Zbyněk Nguyen (nguyebin)
Bc. Zbyněk Nguyen
...
Master
3rd class
Šimon Novák (novaksi1)
Bc. Šimon Novák
...
Master
1st class
Current topic: Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Dr. Petr Trávníček
Tomáš Novák (novakt36)
Tomáš Novák
...
Bachelor
Current topic: Experimentální studium náhodných procesů v mikroskopických kvantových hardwarových generátorech náhodných událostí
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Lukáš Novotný (novotl23)
Bc. Lukáš Novotný
...
Master
1st class
Current topic: Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech
Dr. Michal Marčišovský
Radek Novotný (novotr14)
Ing. Radek Novotný
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS
Dr. Václav Vrba
Ondřej Penc (pencondr)
Ing. Ondřej Penc
...
Doctoral
Current topic: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
doc. Vojtěch Petráček
Jan Pokorný (pokorj29)
Bc. Jan Pokorný
...
Master
1st class
Current topic: Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Dr. Petr Veselý
Peter Príbeli (pribepe1)
Bc. Peter Príbeli
...
Master
1st class
Current topic: Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Dr. Filip Křížek
Jan Půček (pucekjan)
Bc. Jan Půček
...
Master
3rd class
Current topic: Stanovení luminozity na LHC
prof. Guillermo Contreras Nuno
Valentina Raskina (raskival)
Valentina Raskina
...
Bachelor
3rd class
Current topic: Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií
Dr. Filip Křížek
Pablo Rodríguez Ramos (rodripab)
Mgr. Pablo Rodríguez Ramos
...
Doctoral
Current topic: Experimental study of changes in life-time and/or masses of ρ a ω mesons produced by pion beam in nucleus.
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Dr Andrej Kugler
Martin Schäfer (schafma2)
Ing. Martin Schäfer
...
Doctoral
Dr. Jiří Mareš
Ondřej Sedláček (sedlaon4)
Bc. Ondřej Sedláček
...
Master
3rd class
Miroslav Šimko (simkomir)
Ing. Miroslav Šimko
...
Doctoral
Current topic: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Radka Sochorová (sochorad)
Bc. Radka Sochorová
...
Master
1st class
Current topic: Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů
doc. Boris Tomášik
Michal Špaček (spacemi4)
Ing. Michal Špaček
...
Doctoral
Current topic: Dynamika antivodíku v elektrických a magnetických polích a aplikace při konstrukci pastí na antivodík
Doc. Vojtěch Petráček
Jaroslav Štorek (storejar)
Jaroslav Štorek
...
Bachelor
Current topic: Efekty chladné jaderné hmoty v proton-jaderných srážkách na urychlovačích RHIC a LHC
Dr. Olga Rusňáková
Tomáš Truhlář (truhltom)
Tomáš Truhlář
...
Bachelor
Current topic: Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů v zrážkach d/p+Au
Dr. Jaroslav Bielčík
Josef Uchytil (uchytjos)
Bc. Josef Uchytil
...
Master
1st class
Current topic: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Research project: Multiplicity Fluctuations
doc. Boris Tomášik