Tomáš Truhlář

Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Staff, Student
Master
ENPP
Dr. Włodzimierz Guryn
Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC
Experiment STAR