Tomáš Truhlář

Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Staff, Student
Master
ENPP
Dr. Włodzimierz Guryn
Centrální exkluzivní produkce v proton- protonových srážkách
Experiment STAR